Zmarł prof. dr hab. Andrzej Machocki


W dniu 18 maja 2019 r. zmarł emerytowany pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Andrzej Machocki, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Polskiego Klubu Katalizy. A. Machocki był absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, gdzie uzyskał tytuł magistra (1971). Całe swoje życie zawodowe związał z macierzystą uczelnią, na której kolejno uzyskał stopień: doktora (1979) i doktora habilitowanego (1997). W roku 2017 uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. Od ukończenia studiów do przejścia na emeryturę pracował w Zakładzie Technologii Chemicznej WCh UMCS, gdzie zajmował się tematyką w obszarze technologii chemicznej i katalizy heterogenicznej, ze szczególnym uwzględnieniem chemii związków C1.

W latach 2010–2014 kierował projektem „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”. Był autorem licznych wniosków i kierownikiem grantów międzynarodowych (VII Program Ramowy UE, European Research Area ERA-NET, programy bilateralne) i krajowych (MNiSW, MNiI, KBN, NCBR). Ponadto był autorem wniosków i kierował projektami inwestycyjnymi (w latach 1999–2014 na łączną sumę ponad 54 mln zł). Zorganizował trzy ogólnopolskie konferencje naukowe (2012–2013). Był autor i współautorem ok. 270 artykułów i komunikatów naukowych oraz siedmiu patentów (2011). Wypromował czterech doktorów. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2012). Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon