Pomoc dla Ukrainy


Uprzejmie prosimy o przesyłanie informacji dotyczących możliwości pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy zawodowo są powiązani z chemią, dotyczących np. oferty staży, pracy w laboratorium lub innej pomocy bezpośredniej. Te informacje będą zamieszczane na stronie internetowej PTChem, aby trafiły one do jak najszerszego grona odbiorców, naszych koleżanek i kolegów chemików. 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon