International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS12)


Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS12)”, która odbędzie się w dniach 27.08-1.09.2023 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z spektroskopią oscylacyjną i jej zastosowaniami w szerokim zakresie dyscyplin, w tym w chemii, fizyce, materiałoznawstwie, biologii czy medycynie.

Istotnym nurtem tematycznym konferencji jest również charakterystyka materiałów, dynamika molekularna i metody obliczeniowe, spektroelektrochemia, spektroskopia nieliniowa i bliskiego pola.

Konferencja stanowić będzie okazję do zaprezentowania dorobku naukowego, nowoczesnych procedur i badań z wykorzystaniem metod spektroskopii oscylacyjnej prowadzonych w Państwa macierzystych placówkach. 

Organizatorami konferencji są Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz towarzystwo naukowe Clirspec.

Termin nadsyłania streszczeń wystąpień upływa 14.04.2023.

Patronat nad Konferencją objęli: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji: https://icavs.org/


Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizatorzy

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon