International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena


Szanowni Członkowie PTChem,

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na konferencję naukową ISSHAC-11 (International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena), która odbędzie się nad jeziorem Zegrze w dniach 18-22 września. W tym celu uruchomiano zastała właśnie strona internetowa konferencji, na której można znaleźć niezbędne informacje, jak również zarejestrować się: https://isshac.org/

Tematyka konferencji obejmuje szereg zagadnień teoretycznych i eksperymentalnych związanych z powierzchnią, adsorpcją, katalizą, dyfuzją i materiałami porowatymi. Dokładną listę zagadnień można znaleźć tutaj: https://isshac.org/scope-of-the-symposium/

Konferencje ISSHAC znane są z wyjątkowego stylu, w którym poza formalnymi obradami duży nacisk położony jest na stworzenie jak największej liczby możliwości do nieformalnej dyskusji i bezpośredniej wymiany pomysłów między osobami. Rozbudowany program socjalny daje wiele takich możliwości. Organizując pierwsze i kolejne sympozja ISSHAC kierowaliśmy się zasadą, że każde sympozjum powinno być zlokalizowane w innym, ale atrakcyjnym miejscu, aby zapewnić uczestnikom możliwość czerpania przyjemności zarówno z nauki, jak i towarzystwa oraz niepowtarzalnej atmosfery.

Materiały pokonferencyjne (po procesie recenzji) będą mogły zostać opublikowane w wydaniu specjalnym czasopisma „Adsorption” (IF=2,318, liczba punktów 70). Językiem konferencyjnym jest język angielski.

Dalsze szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie: https://isshac.org/

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon