Spotkanie sekcji EuChemS w Warszawie


W dniach 8-9 marca 2019 r. miało miejsce spotkanie Sekcji Chemii i Ochrony Środowiska (Division of Chemistry and the Environment) EuChemS w siedzibie PTChem w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło 11 członków komitetu sterującego, profesorowie: Ioannis Katsoyiannis (President, Greek delegate), Willem de Lange (Secretary, Dutsch delegate), Roland Kallenborn (Treasurer, Norwegian delegate), Thomas Bucheli (Swiss delegate), Fritz Frimmel (GDCh),  Sirpa Herve (Finnish delegate), Gerhard Lammel (German delegate), Antonio Marcomini (Italian delegate), Michaela Dina Stanescu (Romanian delegate), Eduarda Pereira (Portuguese delegate) oraz oczywiście przedstawiciel Polski prof. Bogusław Buszewski. Posiedzenie związane było z bieżącą działalnością sekcji. W spotkaniu uczestniczyła Prezes ZG PTChem prof. Izabela Nowak, zaś w programie oprócz zwiedzania Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przewidziano także wykład inaugurujący obchody 100-lecia PTChem na temat historii chemii w Polsce, który wygłosił prof. B. Buszewski.

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon