Posiedzenie Rady Konsultacyjnej PTChem


25 marca 2022 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Chemicznego na ul. Freta 16 w Warszawie odbyło się pierwsze w kadencji 2022-2024 posiedzenie Rady Konsultacyjnej (RK) Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Izabela Nowak (Prezes PTChem), prof. Robert Pietrzak (I-wice prezes PTChem), prof. Agnieszka Nosal-Wiercińska (skarbnik PTChem i pełnomocnik Prezesa ds. RK), Sławomir Witkowski (Witko Sp. z o.o.), Piotr Ostręga (Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.), Andrzej Reszka („Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp.J.), Katarzyna Panek (Merck Sp. z o.o.), Marcin Wachelka (Cemis - Tech Sp. z o.o.), Dominik Wójcik (IKA® Poland Sp. z o.o.), Aleksander Bieguński (nLab Sp. z o.o.), Marcin Kawczynski (Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o.), Maciej Bazarnik (Pik Instruments sp. z o.o.).

W trakcie posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z działaniami i osiągnięciami Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 2019-2022. Rozmowy prowadzone podczas obrad dotyczyły przede wszystkim działań mających na celu intensyfikację współpracy Towarzystwa i strefy biznesowej, wspierania inicjatyw naukowo – badawczo – dydaktycznych PTChem-u oraz podnoszenia rangi i rozpoznawalności RK jako ciała doradczego PTChem. Przeprowadzono także dyskusję dotycząca regulaminu Rady Konsultacyjnej, który przyjęto jednogłośnie.

Podczas spotkania uczestnicy mieli przyjemność zwiedzenia muzeum Marii Skłodowskiej-Curie znajdującego się w budynku przy ul. Freta 16, po którym oprowadził Dyrektor Sławomir Paszkiet.

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon