Członkini Polskiego Towarzystwa Chemicznego - Prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska z nagrodą „Primum Cooperatio”


Prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska, kierownik Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Uczelni Fahrenheita, otrzymała statuetkę „Primum Cooperatio” podczas tegorocznej gali konkursu „Pomorski Pracodawca Roku”.

Statuetką Primum Cooperatio wyróżniane są osoby reprezentujące pomorskie środowisko akademickie, za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń własnego dorobku naukowego w gospodarce.

 

        

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon