Nowe czasopismo – Chemistry-Methods na temat rozwoju metod w chemii od stycznia 2021


Nowa aparatura, czy też postępy w projektowaniu specjalistycznej aparatury były dotychczas publikowane w czasopismach poświęconych metodom, a czasopisma tematyczne poświęcone chemii informowały o wynikach uzyskanych dzięki zastosowaniu nowych instrumentów. Dlatego Chemistry Europe z przyjemnością ogłasza rozpoczęcie wydawania Chemistry-Methods, pierwszego w pełni dostępnego interdyscyplinarnego czasopisma, którego celem jest rozpowszechnianie nowych metod w chemii.

Link

https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cmtd.202000074

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon