Nowe czasopismo ChemSystemsChem


Informujemy, że ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma ChemSystemsChem wydawanego przez wydawnictwo ChemPubSoC Europe

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25704206/current

Zachęcamy do publikowania!

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon