Nowe czasopismo naukowo-dydaktyczne o otwartym dostępie "Chemistry Teacher International"


Zapraszamy do publikacji w nowym czasopiśmie naukowo-dydaktycznym o otwartym dostępie "Chemistry Teacher International".   Czasopismo jest skierowane do osób uczących chemii na wszystkich poziomach kształcenia, ze studiami magisterskimi włącznie. To stosunkowo nowa propozycja ze strony Komitetu Dydaktyki Chemii CCE IUPAC (2018)  dla chemików ze wszystkich stron świata, obejmująca także kształcenie zawodowe drugiego i trzeciego stopnia (w tym kierunki praktyczne na PWSZ i politechnikach).  Wydawcą jest De Gruyter, a jednym z jego głównych celów jest wypełnienie luki pomiędzy badaniami naukowymi z zakresu dydaktyki chemii, a ich praktycznym zastosowaniem.

List zapraszający

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon