Zmarł prof. dr hab. inż. Bogdan Burczyk


Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 25 listopada 2022 r. zmarł w wieku 92 lat prof. dr hab. inż. Bogdan Burczyk  członek Komitetu Redakcyjnego „Wiadomości Chemicznych” w latach 1978 - 2008, emerytowany profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Profesor był autorem lub współautorem wielu oryginalnych publikacji naukowych, patentów, prac przeglądowych oraz  monografii: „Zielona chemia. Zarys,” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wydanie II, Wrocław 2014 i: „Biomasa. Surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw,” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wydanie II, Wrocław 2019. Profesor Burczyk był twórcą wrocławskiej szkoły naukowej: "Chemia związków powierzchniowo czynnych i układów zdyspergowanych" oraz specjalności dydaktycznej "Chemia surfaktantów i układów zdyspergowanych" oraz propagatorem, w skali krajowej, filozofii i osiągnięć zielonej chemii. Pan Profesor został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m. in., Złotym Krzyżem Zasługi (1972), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977); Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1983); Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1984); Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990); Honorową Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem. 1991): Medalem Okolicznościowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2020). Z odejściem Pana Profesora polska chemia poniosła wielką stratę.

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon