Zmarł prof. dr hab. Jerzy Konarski


Z żalem zawiadamiamy, że dnia 8 września 2021 roku zmarł w wieku 85 lat

 

prof. dr hab.  Jerzy Konarski

Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1998-2003.

 

Prof. dr hab.  Jerzy Konarski był profesorem Wydziału Chemii  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uznanym ekspertem w zakresie spektroskopii teoretycznej, znakomitym wykładowcą oraz wychowawcą wielu pokoleń młodych badaczy. Uczestniczył w pracach wielu komisji i gremiów uczelnianych i ogólnopolskich, m.in. kierował Zakładem Chemii Teoretycznej na Wydziale Chemii UAM (1978-2007), był Prodziekanem (1981-1984) oraz Dziekanem Wydziału Chemii UAM (1988-1990), a także Przewodniczącym oddziału poznańskiego PTChem (1977-1983), Wiceprezesem (1995-1997), a następnie Prezesem ZG PTChem. Wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon