Prof. dr hab. Piotr Stepnowski został powołany na Dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (2020 – )


We wrześniu 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał do życia Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, który utworzyły Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w historii instytucji akademickich w Gdańsku, otwierające drogę do konsolidacji gdańskich uczelni.

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon