Zmarł Profesor Jacek Gawroński


Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 1 kwietnia 2020 roku zmarł Prof. dr hab. Jacek Gawroński, wybitny polski chemik, specjalista z zakresu chemii organicznej oraz stereochemii, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń chemików. Był członkiem Rzeczywistym PAN, członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Chirality (J. Wiley), członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego oraz wieloletnim kierownikiem Zakładu Stereochemii Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Gawroński bardzo aktywnie działał w naszym Towarzystwie. W latach 1986-1990 był przewodniczącym Sekcji Stereochemii, która od roku 1990 weszła w skład Sekcji Chemii Organicznej i której był przewodniczącym w kadencji 2007-2009. W latach 2013-2015 był członkiem Prezydium Zarządu Głównego i pełnił funkcję przewodniczącego komisji wyróżnień, medali i nagród Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W roku 2000 Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznało prof. Gawrońskiemu Medal im. Stanisława Kostaneckiego, a w roku 2013 Medal Okolicznościowy. Prof. Jacek Gawroński otrzymał także Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005 r.), Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN (2006 r.), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2012 r.) oraz wielokrotnie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon