Pan profesor Jerzy Błażejowski został prezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego


W czasie Walnego Zebrania członków Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, które odbyło się 23 maja 2019 roku został wybrany skład Zarządu GTN na kadencję 2019-2022. Prezesem Zarządu GTN został wybrany profesor Jerzy Błażejowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który będzie sprawował tę funkcję trzecią kadencję. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon