O efektach pracy RDN opowiada profesor Marcin Hoffmann: Jak długo chemicy czekają na recenzje profesorskie?


Kilka lat funkcjonowania Rady Doskonałości Naukowej (RDN) pozwala na przeprowadzenie kilku podsumowań. Na początek może o tym co szczególnie utrudnia pracę, czyli o obsesji losowań recenzentów. Warto o tym ciągle przypominać, by wlać w ten proces trochę więcej sensu. Jako szczególnie ciekawy psikus losu, pamiętam przypadek postępowania profesorskiego prowadzonego dla dwóch dyscyplin: fizyki i chemii. Sporo czasu zajęło ustalenie równej liczby kandydatów na recenzentów, którzy byli chemikami i fizykami. Jednak losowanie doprowadziło do sytuacji, że wśród recenzentów znaleźli się sami chemicy. Rozwiązanie wydaje się stosunkowo proste. Skoro i tak musi być losowanie to może losujmy recenzentów w pięciu „koszykach”. Wtedy można zadbać o równowagę pomiędzy dyscyplinami, wąskimi subdyscyplinami,  doświadczonymi i młodymi recenzentami, itd…

Jeśli idzie o liczbę spraw dotyczących nauk chemicznych, które przedstawialiśmy (to jest Pani Profesor Grażyna Stochel, Pan Profesor Bogusław Buszewski i ja Marcin Hoffmann) przedstawicielom innych dyscyplin to w okresie trzech lat (od stycznia 2020 roku do grudnia 2022 roku) było ich łącznie 246; najwięcej we wrześniu 2022 roku – 23 (Rys. 1)

Rys. 1. Liczba spraw bezpośrednio dotyczących chemików w poszczególnych miesiącach

 

W przypadku 51 postępowań dotyczących nadania tytułu profesora w dyscyplinie nauki chemiczne zakończonych wydaniem rekomendacji przez zespół nauk ścisłych i przyrodniczych RDN od wyznaczenia kandydatów na recenzentów upłynęło najmniej 4 miesiące a najwięcej 20 miesięcy. (Rys. 2)

Rys. 2 Liczba miesięcy, w poszczególnych przypadkach, pomiędzy głosowaniem nad wyznaczeniem kandydatów na recenzentów, a głosowaniem nad wydaniem rekomendacji dotyczącej nadania tytułu profesora (albo nie nadania).

 

Zebrane dane pozwalają na obliczenie, że średnio pomiędzy głosowaniem nad wyznaczeniem kandydatów na recenzentów, a głosowaniem nad pozytywną albo negatywną rekomendacją w sprawie nadania tytułu profesora mijało 6,8 miesiąca (odchylenie standardowe wynosiło 2,6). Po odliczeniu czasu potrzebnego na przeprowadzenie losowania recenzentów, w tym ewentualną konieczność wylosowania kolejnego recenzenta, wysłanie do nich materiałów, przyjęcie i zeskanowanie napływających recenzji, wprowadzanie sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia, itp. widzimy, że w przeważającej liczbie spraw wszyscy recenzenci dotrzymywali terminu na wykonanie recenzji. Nie zmienia to faktu, że mediana czasu upływającego pomiędzy wskazaniem kandydatów na recenzentów, a otrzymaniem kompletu pięciu recenzji to 6 miesięcy.

 

prof. dr hab. Marcin Hoffmann
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

W kolejnym odcinku odpowiedź na pytanie, które ośrodki były szczególnie aktywne w habilitacjach i profesurach.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon