O efektach pracy RDN opowiada profesor Marcin Hoffmann: Jakie ośrodki akademickie były najbardziej aktywne w przypadku chemicznych profesur i habilitacji?


Jak już sygnalizowałem wcześniej kilka lat funkcjonowania Rady Doskonałości Naukowej (RDN) pozwala na odpowiedź na pytanie, które ośrodki były szczególnie aktywne w habilitacjach i profesurach w przypadku nauk chemicznych.

Przypomnijmy, że jeśli idzie o liczbę spraw dotyczących nauk chemicznych, które przedstawialiśmy (to jest Pani Profesor Grażyna Stochel, Pan Profesor Bogusław Buszewski i ja Marcin Hoffmann) przedstawicielom innych dyscyplin to w okresie pełnych trzech lat (od stycznia 2020 roku do grudnia 2022 roku) było ich łącznie 246; najwięcej we wrześniu 2022 roku – 23 (Rys. 1)

W przypadku 69 spraw dotyczących wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniach o  nadanie tytułu profesora w dyscyplinie nauki chemiczne najwięcej wniosków: to jest siedem, wpłynęło z Uniwersytetu Wrocławskiego. (Rys. 2) Natomiast po sześć wniosków pochodziło z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a pięć z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

W przypadku 106 habilitacji, najwięcej wniosków bo dziesięć, dotyczyło Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Warszawski związany był z dziewięcioma wnioskami habilitacyjnymi. Podkreślić należy, że  członkowie Rady Doskonałości Naukowej w zasadzie nie recenzowali ani profesur, ani habilitacji. Natomiast przedstawialiśmy (Grażyna Stochel, Bogusław Buszewski i Marcin Hoffmann) naszym kolegom z innych dyscyplin przygotowywane przez nas podsumowania z otrzymanych przez RDN recenzji, by przed głosowaniami mogli sobie wyrobić opinie o poszczególnych sprawach.

 

 

prof. dr hab. Marcin Hoffmann
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

W kolejnym odcinku odpowiedź na pytanie, związane z publicznym kolokwium habilitacyjnym jakie będzie wymagane również w naukach chemicznych w przypadku wniosków złożonych począwszy od 1 października 2023 roku.

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon