Zmarła Profesor Wanda Brzyska


 

 

 

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 października 2020 roku zmarła Prof. dr hab. Wanda Brzyska wybitna polska chemiczka, specjalistka z zakresu chemii koordynacyjnej, ceniona nauczycielka akademicka i wychowawczyni wielu pokoleń chemików. Całe swoje życie zawodowe Pani Profesor Wanda Brzyska związała z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskie. W latach 1980-1981, jako pierwsza kobieta na UMCS, pełniła funkcję Prorektora ds. Studenckich, Dydaktyki i Wychowania. W latach 1984-1987 sprawowała funkcję Prodziekana Wydziału Mat-Fiz-Chem. W latach 1991-1993 była członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Pani Profesor była też aktywnym członkiem PTChem od 1960 roku. W latach 1983-89 sprawowała funkcję Przewodniczącej Lubelskiego Oddziału PTChem. Od roku 1983 była członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, a następnie, przez dwie kadencje (1998-2003) pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od 1999 roku była przewodniczącą Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej. Za swoją działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną Prof. dr hab. Wanda Brzyska otrzymała wiele nagród i wyróżnień, między innymi: Złoty Krzyż Zasługi (1974), Krzyż Kawalerski OOP (1979), Krzyż Oficerski OOP (2003), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1979), Medal Senatora Francji (1982), Odznakę Honorową Zasłużonemu dla LTN (1998), Zasłużonemu dla Politechniki Rzeszowskiej (1998), Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (2005) oraz wielokrotnie Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon