PTChem sygnatariuszem Porozumienia Wodorowego


 

Prezes ZG PTChem, prof. Izabela Nowak oraz Skarbnik ZG PTChem, prof. Maciej Jarosz sygnowali w dniu 14 października 2021 r. „Porozumienie sektorowe na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce”. Definiuje ono kierunki rozwoju tego sektora w Polsce i jest kluczowym instrumentem wykonawczym „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”  Porozumienie podpisali m.in. przedstawiciele administracji publicznej, środowiska naukowego, przedsiębiorców i biznesu. Przystąpienie Polskiego Towarzystwa Chemicznego do Porozumienia Wodorowego ma bardzo istotne znaczenie, głównie poprzez pokazanie, że jesteśmy gotowi na przyszłość, na to co nas czeka w kolejnych latach, gdyż wielu ekspertów przewiduje, że w centrum transformacji energetycznej znajdzie się właśnie wodór.

   

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon