Seminars International Centre for Research on Innovative Biobased Materials


Seminars | International Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BioM) (lodz.pl)

 

Rejestracja odbywa się oddzielnie dla każdego seminarium po wejściu na link z tytułem.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon