Poparcie stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego popiera stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych dotyczące egzaminu ósmoklasisty.  Poniżej linki do listu ZG PTChem oraz listu PSNPP.

List ZG PTChem

List PSNPP

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon