Wysokość składki członkowskiej PTChem w 2023 roku


Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków PTChem z dnia 11 września 2022 wysokość składki członkowskiej w 2023 roku została zmieniona i wynosi:

członkowie zwyczajni:  80 zł

nauczyciele (dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich): 30 zł

emeryci, studenci i doktoranci: 25 zł

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon