Komitet Organizacyjny Kongresu ETCC2020 ustalił specjalną ulgę dla członków PTChem


Komitet Organizacyjny Kongresu ETCC2020 ustalił specjalną ulgę dla członków PTChem. Opłaty kongresowe wnoszone przez członków PTChem będą na warunkach preferencyjnych czyli z ulgą 10%.

 

Członek PTChem powinien zarejestrować się odpowiednio na stronie:  https://etcc2020.org/en/registration (uwaga: w trakcie rejestracji nie jest wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego), a kwota do zapłaty pojawi się na stronie kongresu dla danego nazwiska, dopiero po wpisaniu Organizatorów obliczonej kwoty (system uzgodniony z firmą Jordan).

 

Stosowną informację o rejestracji proszę przesłać na adres e-mail:  koziel.jozef@gmail.com

 

Nazwisko i imię

Pozycja: tylko uczestnik, wygłasza referat, poster, emeryt, student, inne ……….

Stowarzyszenie (SITPChem, PTChem, PSK)

 

Uwaga: Promocje nie sumują się; jeżeli osoba jest członkiem równocześnie np. 3 stowarzyszeń, obowiązuje tylko jedna kwota promocyjna.

 

Opłata rejestracyjna dla studentów wygłaszających referaty lub prezentujących postery wynosi 130 €. Student musi się zarejestrować z podaniem wymaganego dokumentu potwierdzającego.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon