Ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma „Analysis & Sensing”


Analysis & Sensing będzie wysokiej jakości forum wymiany informacji z zakresu  chemii analitycznej i bioanalitycznej oraz sensorów, od badań podstawowych w zakresie  metod spektroskopowych do zastosowań łączących naukowców z różnych dziedzin. Zakres tematyczny obejmuje: biosensory, chromatografię i separację, analizę elektrochemiczną, obrazowanie, spektrometrię mas, metabolomikę, analizę mikroprzepływa, testy typu „point-of-care”, proteomikę, teranostykę i spektroskopię. Prof. Ron Heeren (Uniwersytet w Maastricht), Janina Kneipp (Uniwersytet Humboldta w Berlinie) i Jianghong Rao (Uniwersytet Stanforda) są współprzewodniczącymi Komitetu Wydawniczego.

 

link: Analysis & Sensing

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon