Konferencja HalChem-X będzie wkrótce obradowała na Wydziale Chemii UŁ


W dniach 05-08 września br. Wydział Chemii UŁ będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji HalChem-X, która ma na celu przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie badań związków zawierających w swoim składzie atom/atomy halogenów. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i do udziału są zaproszeni specjaliści pracujący nie tylko w zakresie nauk chemicznych, lecz także w zakresie nauk biologicznych i fizycznych.

Informacje na temat tej konferencji wraz z templatem abstraktu oraz podanymi terminami zgłoszeń są dostępne na stronie www pod adresem: http://www.chemia.uni.lodz.pl/HalChem-X/index.html

Komitet Organizacyjny zaprasza pracowników, doktorantów oraz studentów do udziału w konferencji, która odbędzie się w tradycyjnej formule konferencji stacjonarnej (on site).

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon