Nowa definicja kilograma i nie tylko…


Koniec ze wzorcem kilograma w Sevres we Francji! Począwszy od 20 maja 2019 r. kilogram będzie odniesiony do stałej Plancka (6.62607015 × 10−34 J s), zaś mol będzie definiowany jako liczba jednostek równa liczbie Avogadra. Podobnie, amper zostanie zdefiniowany w odniesieniu do ładunku elektrycznego przenoszonego przez pojedynczy proton, nazywanego "elementarnym ładunkiem elektrycznym", a Kelwin zostanie określony w odniesieniu do stałej Boltzmanna.

Więcej na stronie: https://cen.acs.org/analytical-chemistry/New-definitions-kilogram-mole/96/web/2018/11

Zdjęcie:https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilogram#/media/File:CGKilogram.jpg

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon