THE SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS POLYMAT2022


Serdecznie zapraszamy na konferencję THE SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS POLYMAT2022, która odbędzie się dnia 17.03.2022 w Zabrzu. Konferencja jest poświęcona pamięci prof. Andrzej Dworak, który był niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie chemii polimerów i materiałów polimerowych.

Wykłady plenarne zgodzili się wygłosić wybitni międzynarodowi naukowcy, przyjaciele prof. Andrzeja Dworaka: prof. Brigitte Voit (Leibniz Institute of Polymer Research, Drezno, Niemcy), prof. Rainer Haag (Freie Universität Berlin, Niemcy), prof. Stergios Pispas (National Hellenic Research Foundation, Ateny, Grecja), prof. Axel Müller (Uniwersytet Johannesa Gutenberga, Moguncja, Niemcy) oraz prof. Petar Petrov (Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, Bułgaria).

Konferencja organizowana jest pod patronatem Europejskiej Federacji Polimerów (EPF), we współpracy z Komitetem Chemii PAN, Polskim Towarzystwem Chemicznym oraz czasopismami Polymers i Przemysł Chemiczny.

Szczegóły konferencji oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie https://polymat2022.cmpw-pan.pl/

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon