Zapraszamy na wykład dr hab. Jolanty Kumirskiej, prof. UG "Wybrane problemy środowiskowe współczesnego świata"


W imieniu  Oddziału Bydgoskiego zapraszamy w dniu 16.03.2022 roku

o godz. 10.00 na wykład Pani dr hab. Jolanty Kumirskiej, prof. UG
(Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański)
pt. „Wybrane problemy środowiskowe współczesnego świata”.

Wykład odbędzie się w formie zdalnej.

Link do połączenia:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aJ6_DDvR2f-aHtLRM3t82QsJErLtMNCyHVxOSO3YPknY1%40thread.tacv2/1644997656055?context=%7b%22Tid%22%3a%221acdc1b3-6f10-4b9b-ac4b-93b3104cda07%22%2c%22Oid%22%3a%223edb000a-079e-4f8b-b214-700c768b7ceb%22%7d

 

zaproszenie.pdf

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon