Zapraszamy udziału w Międzynarodowym Warsztacie Naukowym ”10th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS’2021”


Zapraszamy udziału w  Międzynarodowym Warsztacie Naukowym, pt.: 10th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS’2021”, który odbędzie się w dniach 5-9 listopada 2021 r.

Podobnie jak tematyka poprzednich dziewięciu warsztatów naukowych z serii SMCBS, tematyka obecnego warsztatu SMCBS’2021 obejmuje metody chemicznego i fizycznego modyfikowania powierzchni ciał stałych a zwłaszcza przetworników, nowe metody badania tych powierzchni, w tym w nanoskali, jak również badania aktywności przygotowanych w ten sposób czujników chemicznych i biochemiczntych względem oznaczanych analitów. W szczególności, przedmiotem zainteresowania Warsztatu są różne aspekty chemii powierzchni w odniesieniu do budowy chemo- i bioczujników do oznaczeń analitów w gazach i cieczach. Tematyka warsztatu pokrywa, lecz nie jest ograniczona do następujących zagadnień:

- reakcje powierzchniowego rozpoznawania chemicznego i biochemicznego

- badania cienkich warstw na podłożach stałych i ciekłych (samozorganizowane, Langmuira i Langmuira-Blodgett oraz innych typów warstw i membran)

- badania elektrod modyfikowanych chemicznie i elektrod pokrytych polimerami

- badania elektrod modyfikowanych substancjami biochemicznymi, zwłaszcza enzymami

- nowe techniki i przyrządy do badania i wizualizacji powierzchni

- nowe metody przetwarzania i obróbki sygnału detekcji, miniaturyzacji układów czujnikowych oraz zastosowania nanotechnologii do budowy czujników i ich matryc.

Więcej na stronie: http://www.smcbs.pl/

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon