Zapraszamy na XVI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”


Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na kolejne XVI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, które odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2023 roku w Lublinie. Konferencja organizowana jest przez Instytut Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Łukasiewicz-Instytut Nowych Syntez Chemicznych.

 

Sympozjum stanowić będzie okazję do zaprezentowania dorobku naukowego, nowoczesnych procedur i badań analitycznych prowadzonych w Państwa macierzystych placówkach.

 

Wszelkie informacje związane z sympozjum dostępne są na stronie internetowej:http://npms.umcs.lublin.pl

Aktualności dotyczące naszej konferencji znajdziecie Państwo także na profilu FB:

Ogólnopolskie Sympozjum NPMS

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Zbigniew Hubicki

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon