Znamy zwycięzcę 11-stej edycji konkursu Złoty Medal Chemii 2021


Złoty Medal Chemii 2021 otrzymał Paweł Wieczorkiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Tematem zwycięskiej pracy dyplomowej był wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych.

Tak jak poprzednie edycje, tegoroczny Złoty Medal Chemii skierowany był do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2020/2021, a obejmujących tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką. Patronat honorowy na konkursem sprawował prof. dr. hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne i Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem konkursu był Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont.

Najważniejsze kryteria, którymi kierowało się jury to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. Na laureata Złotego Medalu Chemii czekała nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzymał nagrodę 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych.  Oprócz nagród głównych przyznane zostały także cztery wyróżnienia konkursowe o wartości 1 tys. złotych i trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

–  Poziom prac laureatów jest z roku na rok coraz lepszy i mam nadzieje że doświadczenia z tegorocznej edycji przyczynią się do dalszego rozwoju laureatów na drodze naukowej. Nauka jest bardzo potrzebna do rozwiązywania problemów teraźniejszego świata i konkurs Złoty Medal Chemii jest pokrzepiającym dowodem na to, że kolejne pokolenia posiadają niezwykłe kompetencje naukowe. – mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

Tematem zwycięskiej pracy należącej do Pawła Wieczorkiewicza był Wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych” . Praca napisana została pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Haliny Szatyłowicz.  Praca miała na celu teoretyczne opisanie wpływu zmian w strukturze cząsteczek odpowiadających za kodowanie i transfer materiału genetycznego. Tego typu zmiany struktury mogą powodować nieprawidłowości w procesach biologicznych.  Kluczowym oddziaływaniem międzycząsteczkowym wpływającym na te zjawiska jest wiązanie wodorowe, którego analiza była głównym celem pracy. Ponadto, w badaniach wykorzystano, po raz pierwszy do opisu tego typu układów, model cSAR.

Srebrny Medal Chemii zdobyła Karolina Urbanowicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Jej praca zatytułowana„Hydrofilowe kompleksy boroorganiczne jako efektywne fotouczulacze do zastosowań w terapii fotodynamicznej” wykonana była pod opieką naukową dr inż. Krzysztofa Durki. Trzecią Nagrodę – Brązowy Medal Chemii otrzymała Dominika Krok z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej  im. Tadeusza Kościuszki z pracą pod tytułem „Opracowanie nowych efektywnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do otrzymywania polimerowych materiałów wytwarzanych metodą druku 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji” napisanej pod opieka naukową dr hab. inż. Joanny Ortyl, prof. PK i mgr. inż. Wiktorii Tomal.

 

Wyróżnienia konkursowe oraz nagrodę finalistów otrzymali:  Aleksandra Bandzerewicz z  Politechniki Warszawskiej,  Zofia Dziekan, z  Uniwersytetu Warszawskiego, Marita Pigłowska z Politechniki Poznańskiej oraz Patryk Wesołowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Wyróżnienia DuPont otrzymały 3 kobiety:  Dominika Krok z Politechniki, Marita Pigłowska z Politechniki Poznańskiej,  Kamila Splinter z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Zofia Dziekan z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W tym roku mieliśmy niesamowitą okazję gościć Panią Alexę Dembek, DuPont Chief Technology and Sustainability Officer, podczas finału tegorocznej edycji. Wyraziła ona głębokie wsparcie dla młodych naukowców i wartości ich pracy dla wspierania idei zrównoważonego rozwoju i innowacyjności. – mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland.

Ogłoszenie końcowych wyników konkursu odbyło się 9 grudnia 2021 podczas uroczystego spotkania w formie telekonferencji online, podczas którego obecni byli organizatorzy, laureaci oraz ich promotorzy a także wszyscy patroni konkursu.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu  na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

 

Zdjęcie 1: Finalista konkursu Złoty Medal Chemii 2021

 

Zdjęcie 2: Laureaci konkursu Złoty Medal Chemii 2021, podczas spotkania finałowego online 9 grudnia 2021.


 

 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w dziewięciu zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie                      i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku dostarcza na globalny rynek światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynieryjne, w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, organizacjami pozarządowymi i liderami, można pomóc w znalezieniu  rozwiązań dla takich globalnych wyzwań, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź www.dupont.com.

KONTAKT:

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski

Koordynator konkursu Złoty Medal Chemii

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

tel. +48 22 343 32 26

email: zlotymedalchemii@ichf.edu.pl

 

prof. dr hab. Marcin Opałło

Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN

tel. +48 22 3433108

email: mopallo@ichf.edu.pl

 

Emilia Strzyż
Marketing Communications Specialist
Specialty Products Sp. z o.o.

tel. +48 606 472 699
email: emilia.strzyz@dupont.com

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

 

Strona konkursu Złoty Medal Chemii: http://www.zlotymedalchemii.pl/

Strona firmy DuPont Poland: http://www.dupont.pl/

Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk: http://www.ichf.edu.pl/
Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN:
http://www.ichf.edu.pl/press/

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon