XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej, PoKoChA2022 - Łódź


Zapraszamy do udziału w XI Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, która odbędzie się w Łodzi w dniach 19-23 czerwca 2022 roku.Konferencja organizowana jest pod patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego i Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. 

Obrady konferencji zaplanowane są w formie stacjonarnej i będą miały miejsce w gmachu "Alchemium" Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej (Łódź, ul. Żeromskiego 114). 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon