Władze PTChem, kadencja 2019 - 2021


1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd Główny

3. Oddziały PTChem

4. Sekcje Naukowe PTChem

 4.1 Sekcja Studencka

Prezes i Prezydium Zarządu Głównego

  • Prezes - Prof. dr hab. Izabela Nowak
  • Wiceprezes - Dr hab. Rafał Latajka
  • Wiceprezes - Prof. dr hab. Artur Michalak
  • Wiceprezes - Prof. dr hab. Robert Pietrzak 
  • Skarbnik - Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
  • Sekretarz - Dr hab. Szymon Bocian
  • Prezes Honorowy - Prof. dr hab. Zbigniew Galus 

    Członkowie Prezydium ZG PTChem:

  • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
  • Dr hab. Dagmara Jacewicz
  • Dr hab. inż. Jacek Lipok

Główna Komisja Rewizyjna

• Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek

• Prof. dr hab. Alina Sionkowska

• Dr hab. inż. Zbigniew Rozwadowski 

• Dr hab. Stanisław Witkowski

• Dr hab. Bogusława Łęska

 

Sąd Koleżeński

• Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

• Prof. dr hab. Maria Barysz

• Prof. dr hab. Julian Chojnowski

• Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna

• Prof. dr hab. Paweł Kulesz

 

Komisja Terminologii Chemicznej PTChem

Oddziały PTChem:

1. Oddział Białostocki

2. Oddział Bydgoski

3. Oddział Częstochowski

4. Oddział Gdański

5. Oddział Gliwicki

6. Oddział Katowicki

7. Oddział Krakowski

8. Oddział Lubelski

9. Oddział Łódzki

10. Oddział Opolski

11. Oddział Poznański

12. Oddział Rzeszowski

13. Oddział Siedlecki

14. Oddział Szczeciński

15. Oddział Świętokrzyski

16. Oddział Toruński

17. Oddział Warszawski

18. Oddział Wrocławski

 

Sekcje PTChem:

1. Sekcja Studencka

2. Sekcja Dydaktyki Chemii

3. Sekcja Historii Chemii

4. Komitet Chemii Analitycznej PAN

5. Sekcja Chemii Ciała Stałego

6. Sekcja Chemii Cukrów

7. Sekcja Chemii Heteroorganicznej

8. Sekcja Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

9. Sekcja Chemii Organicznej

10. Sekcja Chemii Plazmy

11. Sekcja Chemii i Technologii Węgla

12. Sekcja Chemii Teoretycznej i Obliczeniowej

13. Sekcja Chemii Żywności

14. Sekcja Elektrochemii

15. Sekcja Fizykochemii Związków Organicznych

16. Sekcja Fotochemii i Kinetyki Chemicznej

17. Sekcja Krystalochemii

18. Sekcja Materiałów Wysokoenergetycznych

19. Sekcja Membranowa

20. Sekcja Ochrony Środowiska

21. Sekcja Polimerów

22. Sekcja Radiochemii i Chemii Jądrowej

23. Sekcja Rezonansu Magnetycznego

24. Sekcja Termodynamiki

25. Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

26. Sekcja Związków Metaloorganicznych

27. Polski Klub Katalizy

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon