Polish Chemical Society

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym

Najświeższe aktualności


Wielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków PTChem w dniu 2 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 – pierwszy termin, 13:15 – drugi termin. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, w Audytorium Zawadzkiego (AZ), ul. Noakowskiego 3. Dr hab. Szymon Bocian /Sekretarz ZG PTChem/


62nd Annual Scientific Meeting of the Polish Chemical Society as the largest scientific meeting of Polish chemists, the event will be a great opportunity for the exchange of ideas and fruitful discussions between experts from various scientific and academic institutions, representatives of the chemical industry, chemistry teachers, and students. During this year's event, the Polish Chemical Society will celebrate its 100th anniversary.


Nagroda zostanie przyznana po raz pierwszy w historii parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami. Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji, w tym autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.


Prezydium ZG PTChem ogłasza otwarty konkurs ofert na stanowisko Redaktora Naczelnego czasopisma „Wiadomości Chemiczne”. Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 sierpnia 2019 r. e-mailem na adres biuro@ptchem.pl


Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr. hab. inż. Tadeusza Paryjczaka wybitnego specjalisty w badaniach nad procesami adsorpcji i katalizy oraz zielonej chemii, cenionego nauczyciela akademickiego i wychowawcę wielu pokoleń chemików, wieloletniego dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, dyrektora Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej, doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyróżniony m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego oraz Medalem Andrzeja Waksmundzkiego (nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN). Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego odznaczony Medalem Okolicznościowym.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon