Polish Chemical Society

Polish Chemical Society, active for over 100 years, besides gathering researchers working in chemistry is also an institution of public benefit, whose main aim is to support development of chemistry and popularization of this area of science.

 • Bestow awards and distinctions for scientific achievements in chemistry and related areas
 • Promote chemistry on the state and social fora
 • Express opinions on issues important for development of chemical sciences and education in chemistry

The activities of PCS include:

 • Organization of seminars, conferences and scientific meetings,
 • Organization of public presentations, lectures and courses,
 • Publication of scientific journals and other specialistic papers related to the profile of activity of the Society,
 • Participation in international consortia publishing scientific papers,
 • Substantive support of the Olympic Games in Chemistry,
 • Establishing libraries and library collections,
 • Cooperation with scientific organizations for students,
 • Cooperation with research institutions and chemical industrial companies,

Najświeższe aktualności


Redakcja czasopisma Batteries & Supercaps zaprasza 18 stycznia 2021 r. o godz. 14:00 na wirtualne sympozjum: „Lithium Metal Anode” ...


"DivCEd EuChemS serdecznie zaprasza wykładowców chemii na uniwersytetach, politechnikach i PWSZ do udziału w międzynarodowej konferencji XIX EuroVariety - European Variety in University Chemistry Education Conference, która odbędzie się w Ljubljanie w dniach 7-9.07.2021 (istnieje także możliwość udziału on-line) ...


Informujemy, że z powodu urlopu Biuro PTChem jest nieczynne w dniach 28 grudnia 2020 - 3 stycznia 2021.


W dniu 13 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/1737 z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych ...


Zapraszamy do publikacji w nowym czasopiśmie naukowo-dydaktycznym o otwartym dostępie "Chemistry Teacher International". Czasopismo jest skierowane do osób uczących chemii na wszystkich poziomach kształcenia, ze studiami magisterskimi włącznie. To stosunkowo nowa propozycja ze strony Komitetu Dydaktyki Chemii CCE IUPAC (2018) dla chemików ze wszystkich stron świata, obejmująca także kształcenie zawodowe drugiego i trzeciego stopnia (w tym kierunki praktyczne na PWSZ i politechnikach). Wydawcą jest De Gruyter, a jednym z jego głównych celów jest wypełnienie luki pomiędzy badaniami naukowymi z zakresu dydaktyki chemii, a ich praktycznym zastosowaniem ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon