Polish Chemical Society

Polish Chemical Society, active for over 100 years, besides gathering researchers working in chemistry is also an institution of public benefit, whose main aim is to support development of chemistry and popularization of this area of science.

 • Bestow awards and distinctions for scientific achievements in chemistry and related areas
 • Promote chemistry on the state and social fora
 • Express opinions on issues important for development of chemical sciences and education in chemistry

The activities of PCS include:

 • Organization of seminars, conferences and scientific meetings,
 • Organization of public presentations, lectures and courses,
 • Publication of scientific journals and other specialistic papers related to the profile of activity of the Society,
 • Participation in international consortia publishing scientific papers,
 • Substantive support of the Olympic Games in Chemistry,
 • Establishing libraries and library collections,
 • Cooperation with scientific organizations for students,
 • Cooperation with research institutions and chemical industrial companies,

Najświeższe aktualności


Zachęcamy do udziału w dwóch międzynarodowych konferencjach 2nd European Sample Preparation e-Conference (EuSP2022) oraz 1st Green and Sustainable Analytical Chemistry e-Conference (GSAC2022) , ktore odbędą się w dniach 14-16 marca 2022 roku w formie on-line ...


W ramach cyklu wykładów „Przyjazna Nauka” organizowanych zdalnie przez SITPChem zostaną przedstawione referaty w terminach podanych w załączniku ....


W czerwcu 2021 ukazał się specjalny numer czasopisma dydaktycznego Chemistry Teacher International poświęcony polimerom, a w nim artykuł polskiego zespołu: Stanisław Penczek, Julia Pretula, Stanisław Słomkowski "Ring-opening polymerization" ...


Chemistry Europe ma przyjemność zaprosić na pierwsze Wirtualne Sympozjum Advances in Sensing and Imaging jednego z najnowszych czasopism Analysis & Sensing ...


Prezes ZG PTChem, prof. Izabela Nowak oraz Skarbnik ZG PTChem, prof. Maciej Jarosz sygnowali w dniu 14 października 2021 r. „Porozumienie sektorowe na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce”. Definiuje ono kierunki rozwoju tego sektora w Polsce i jest kluczowym instrumentem wykonawczym „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon