Polish Chemical Society

Polish Chemical Society, active for over 100 years, besides gathering researchers working in chemistry is also an institution of public benefit, whose main aim is to support development of chemistry and popularization of this area of science.

 • Bestow awards and distinctions for scientific achievements in chemistry and related areas
 • Promote chemistry on the state and social fora
 • Express opinions on issues important for development of chemical sciences and education in chemistry

The activities of PCS include:

 • Organization of seminars, conferences and scientific meetings,
 • Organization of public presentations, lectures and courses,
 • Publication of scientific journals and other specialistic papers related to the profile of activity of the Society,
 • Participation in international consortia publishing scientific papers,
 • Substantive support of the Olympic Games in Chemistry,
 • Establishing libraries and library collections,
 • Cooperation with scientific organizations for students,
 • Cooperation with research institutions and chemical industrial companies,

Najświeższe aktualności


Zapraszamy do udziału w kursie preparatyki próbek, który odbędzie się 28 września - 1 października 2021 r. na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK w Bydgoszczy ...


Zapraszamy do udziału w wirtualnym sympozjum Supr@Strac- EurJOC, organizowanym przez redakcję EurJOC i Grupę Supramolekularną SCF, które odbędzie się 27 lipca 2021 r. o god.z 14:00 CEST....


Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Jego wyniki pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans obu płci w programach NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim środowisku naukowym. Do wzięcia udziału w sondażu zaproszeni są naukowcy ze wszystkich ośrodków i na wszystkich etapach kariery, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek starali się o grant NCN ...


25 czerwca 2021 na Uniwersytet Karola w Pradze miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomu potwierdzającego członkostwo honorowe Czeskiego Towarzystwa Chemicznego dla prof. Bogusława Buszewskiego, prezesa ZG PTChem w latach 2010-2015. Laureat wygłosił następnie wykład ...


Serdecznie apraszamy do udziału w wirtualnym sympozjum organizowanym przez ChemBioChem, SCF-ChemBio i ICBS, które odbędzie się dnia 21 lipca 2021 r. o godz. 16:00 CEST ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon