Polish Chemical Society

Polish Chemical Society, active for over 100 years, besides gathering researchers working in chemistry is also an institution of public benefit, whose main aim is to support development of chemistry and popularization of this area of science.

 • Bestow awards and distinctions for scientific achievements in chemistry and related areas
 • Promote chemistry on the state and social fora
 • Express opinions on issues important for development of chemical sciences and education in chemistry

The activities of PCS include:

 • Organization of seminars, conferences and scientific meetings,
 • Organization of public presentations, lectures and courses,
 • Publication of scientific journals and other specialistic papers related to the profile of activity of the Society,
 • Participation in international consortia publishing scientific papers,
 • Substantive support of the Olympic Games in Chemistry,
 • Establishing libraries and library collections,
 • Cooperation with scientific organizations for students,
 • Cooperation with research institutions and chemical industrial companies,

Najświeższe aktualności


Wychodzące naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i uczniów, Polskie Towarzystwo Chemiczne będzie gromadzić informacje na temat wartościowych materiałów dydaktycznych, które mogą być przydatne w procesie zdalnego nauczania / samokształcenia uczniów w dziedzinie nauk chemicznych.........


Polecamy najnowsze wydanie biuletynu informacyjnego Chemistry Europe Newsletter: https://www.chemistryviews.org/view/chemistryeurope_nl21.html Zachęcamy również do subskrypcji tego biuletynu poprzez ChestryViews.org: https://www.chemistryviews.org/view/0/registration.html


Wykłady wygłoszą: Tom Grossmann (VU Amsterdam) “In Situ Cyclization of Proteins (INCYPRO) – Stabilizing protein tertiary structures with synthetic scaffolds”....


Pierwsza część przyłbic, które zostały wyprodukowane przy współfinansowaniu Polskiego Towarzystwa Chemicznego trafiły już do szpitali! Produkcja przyłbic oraz adapterów trwa dalej, zaś akcję koordynuje Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z jej członkiem Adamem Nowatkowskim, który podjął się druku tych ważnych elementów odzieży ochronnej.


Założone 25 lat temu wraz z utworzeniem „Chemistry - A European Journal” (obecnie flagowego czasopisma towarzystw) ChemPubSoc Europe jest stowarzyszeniem 16 europejskich towarzystw chemicznych z 15 krajów, reprezentujących ponad 75 000 chemików.......

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon