Polish Chemical Society

Polish Chemical Society, active for over 100 years, besides gathering researchers working in chemistry is also an institution of public benefit, whose main aim is to support development of chemistry and popularization of this area of science.

 • Bestow awards and distinctions for scientific achievements in chemistry and related areas
 • Promote chemistry on the state and social fora
 • Express opinions on issues important for development of chemical sciences and education in chemistry

The activities of PCS include:

 • Organization of seminars, conferences and scientific meetings,
 • Organization of public presentations, lectures and courses,
 • Publication of scientific journals and other specialistic papers related to the profile of activity of the Society,
 • Participation in international consortia publishing scientific papers,
 • Substantive support of the Olympic Games in Chemistry,
 • Establishing libraries and library collections,
 • Cooperation with scientific organizations for students,
 • Cooperation with research institutions and chemical industrial companies,

Najświeższe aktualności


Zachęcamy do udziału on-line w Sympozjum "Main Group Catalysis", które odbędzie sę 23 września br. w godz. 3:00 PM - 4:45 PM CEST. Sympozjum jest organizowane przez ChemCatChem i European Journal of Inorganic Chemistry. Udział jest bezpłatny ...


Zapraszamy udziału w Międzynarodowym Warsztacie Naukowym, pt.: ”10th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS’2021”, który odbędzie się w dniach 5-9 listopada 2021 r. ...


Seminars | International Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BioM) (lodz.pl). Rejestracja odbywa się oddzielnie dla każdego seminarium po wejściu na link z tytułem ...


Z żalem zawiadamiamy, że dnia 8 września 2021 roku zmarł w wieku 85 lat. prof. dr hab. Jerzy Konarski - Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1998-2003 ...


Link do Walnego Zebrania członków PTChem w dniu 13.09.2021 o godz. 9:00 (I termin) oraz 9.15 (II termin w przypadku braku kworum). Linki do głosowania będą podane podczas zebrania. Platforma do głosowania związana jest z formularzem google, proszę zatem pamiętać, że wymagane jest posiadanie konta w Google (wystarczy konto pocztowe „gmail”) oraz logowanie się imieniem i nazwiskiem (pełne dane osobowe na koncie google).

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon