Polish Chemical Society

Polish Chemical Society, active for over 100 years, besides gathering researchers working in chemistry is also an institution of public benefit, whose main aim is to support development of chemistry and popularization of this area of science.

 • Bestow awards and distinctions for scientific achievements in chemistry and related areas
 • Promote chemistry on the state and social fora
 • Express opinions on issues important for development of chemical sciences and education in chemistry

The activities of PCS include:

 • Organization of seminars, conferences and scientific meetings,
 • Organization of public presentations, lectures and courses,
 • Publication of scientific journals and other specialistic papers related to the profile of activity of the Society,
 • Participation in international consortia publishing scientific papers,
 • Substantive support of the Olympic Games in Chemistry,
 • Establishing libraries and library collections,
 • Cooperation with scientific organizations for students,
 • Cooperation with research institutions and chemical industrial companies,

Najświeższe aktualności


Sekcja Elektrochemii PTChem po przerwie wakacyjnej uprzejmie zaprasza na wykład dr inż. Sandra Pluczyk-Małek (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej) ...


Zapraszamy na wykład pt: „Kopenhaga. Miasto zielono-błękitne” który wygłosi: prof. dr. inż. arch. Katarzyna Mazur reprezentująca Politechnikę Śląską Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Wykład w ramach programu: "Przyjazna Nauka” odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 o godz 17.00 w trybie zdalnym ...


Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 25 listopada 2022 r. zmarł w wieku 92 lat prof. dr hab. inż. Bogdan Burczyk członek Komitetu Redakcyjnego „Wiadomości Chemicznych” w latach 1978 - 2008, emerytowany profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Profesor był autorem lub współautorem wielu oryginalnych publikacji naukowych, patentów, prac przeglądowych oraz monografii: „Zielona chemia. Zarys,” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wydanie II, Wrocław 2014 i: „Biomasa. Surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw,” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wydanie II, Wrocław 2019 ...


Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków PTChem z dnia 11 września 2022 wysokość składki członkowskiej w 2023 roku została zmieniona i wynosi: członkowie zwyczajni 80 zł, nauczyciele (dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich): 30 zł, emeryci, studenci i doktoranci: 25 zł ...


Z okazji 112 rocznicy śmierci prof. Stanisława Kostaneckiego złożono kwiaty oraz zapalono znicze pod pamiątkową tablicą w miejscu spoczynku śp. prof. St. Kostaneckiego na cmentarzu w Kazimierzu k/Lutomierska. Polskie Towarzystwo Chemiczne od 1978 roku przyznaje Medal im. St. Kostaneckiego za wybitne osiągnięcia w chemii organicznej ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon