Polish Chemical Society

Polish Chemical Society, active for over 100 years, besides gathering researchers working in chemistry is also an institution of public benefit, whose main aim is to support development of chemistry and popularization of this area of science.

 • Bestow awards and distinctions for scientific achievements in chemistry and related areas
 • Promote chemistry on the state and social fora
 • Express opinions on issues important for development of chemical sciences and education in chemistry

The activities of PCS include:

 • Organization of seminars, conferences and scientific meetings,
 • Organization of public presentations, lectures and courses,
 • Publication of scientific journals and other specialistic papers related to the profile of activity of the Society,
 • Participation in international consortia publishing scientific papers,
 • Substantive support of the Olympic Games in Chemistry,
 • Establishing libraries and library collections,
 • Cooperation with scientific organizations for students,
 • Cooperation with research institutions and chemical industrial companies,

Najświeższe aktualności


13 września 2022 roku podczas 64. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Lublinie odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Konsultacyjnej (RK) Polskiego Towarzystwa Chemicznego ...


W dniach 4-8.09.2022, w Jastrzębiej Górze, odbyła się konferencja naukowa 15th Pannonian International Symposium on Catalysis (PISC), która od 1998 roku odbywa się naprzemiennie co 2 lata w: Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, Słowacji i Polsce ...


Szanowni Państwo, W dniach 11-16. września 2022 r. odbył się 64. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, organizowany przez oddział w Lublinie. Chciałabym w imieniu Zarządu Głównego PTChem jeszcze raz podziękować Komitetowi Organizacyjnemu pod przewodnictwem prof. Beaty Podkościelnej oraz Komitetowi Naukowemu pod kierunkiem prof. Anny Deryło-Marczewskiej za przygotowanie tego ważnego wydarzenia dla członków towarzystwa ...


The new issue of the Chemistry Europe newsletter is available! Discover some highlights from Chemistry Europe: The 8th EuChemS Chemistry Congress (ECC8), Launch of Chemistry Europe, a new fully Open Access Journal, Prof. Andres Jäschke on High-Risk, High-Reward Research Projects Interviews with the new Editor-in-Chief for ChemPhotoChem, Dr. Deanne Nolan and a new Chemistry Europe Fellow, Professor Christoforos Kokotos ...


Szósta edycja studiów rozpoczyna się 22.10.2022, godz. 10:00 w Politechnice Krakowskiej. Bliższe informacje na stronie: https://studiafarby.pk.edu.pl/ Uczestnik Studiów otrzymuje Świadectwo Politechniki Krakowskiej ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon