Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji CEUM (Central European Bruker Users Meeting), która odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego ...


Jako oficjalny oddział firmy IKA w Polsce, firma IKA Poland przygotowuje dla jednostek naukowych i uczelni specjalne wydarzenia pod nazwą „IKA Morning Coffee” – wystawę urządzeń oraz konsultacje indywidualnych rozwiązań IKA dla laboratoriów przy smacznej kawie ...


Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-17.08.2022 będzie nieczynne.


Chemistry Europe Symposium - Monday, August 29, 9:15 – 12:30 ....


Miło nam poinformować, że niedawno wydany został zeszyt specjalny Wiadomości Chemicznych poświęcony Sekcji Chemii Biologicznej ....

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon