Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


The Food Chemistry Division of the European Chemical Society (FCD-EuChemS) has the pleasure to invite you for the 2nd Webinar on Food Chemistry that will be held on June 17th, 2021 at 15:00 (CEST).


W imieniu organizatorów XIII Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego serdecznie zapraszamy członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego na Zjazd, który odbędzie się w dniach 16-17 września 2021 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Życzymy satysfakcji z pracy, wytrwałości w wykonywaniu obowiązków zawodowych, sukcesów naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i dużo zdrowia!


Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie gościć prof. Zhendonga Jina z The University of Iowa (USA), który wygłosi wykłady i poprowadzi seminaria online z zakresu syntezy chemicznej. Naukowców zajmujących się dziedziną reprezentowaną przez prof. Zhendonga Jina wyróżniono wieloma Nagrodami Nobla, na przestrzeni XX i XXI wieku otrzymało ją blisko 20 badaczy z całego świata.


Serdecznie zapraszamy do udziału w wirtaulnym sympozjum "Metal Complex Photocatalysis" organizowanym przez The European Journal of Inorganic Chemistry (EurJIC). Sympozjum odbędzie się dnia 4 czerwca 2021 r.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon