Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Zapraszamy do udziału w kursie preparatyki próbek, który odbędzie się 28 września - 1 października 2021 r. na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK w Bydgoszczy ...


Zapraszamy do udziału w wirtualnym sympozjum Supr@Strac- EurJOC, organizowanym przez redakcję EurJOC i Grupę Supramolekularną SCF, które odbędzie się 27 lipca 2021 r. o god.z 14:00 CEST....


Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Jego wyniki pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans obu płci w programach NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim środowisku naukowym. Do wzięcia udziału w sondażu zaproszeni są naukowcy ze wszystkich ośrodków i na wszystkich etapach kariery, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek starali się o grant NCN ...


25 czerwca 2021 na Uniwersytet Karola w Pradze miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomu potwierdzającego członkostwo honorowe Czeskiego Towarzystwa Chemicznego dla prof. Bogusława Buszewskiego, prezesa ZG PTChem w latach 2010-2015. Laureat wygłosił następnie wykład ...


Serdecznie apraszamy do udziału w wirtualnym sympozjum organizowanym przez ChemBioChem, SCF-ChemBio i ICBS, które odbędzie się dnia 21 lipca 2021 r. o godz. 16:00 CEST ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon