Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Zapraszamy na wykład pt: „Cyfrowe zbiory - różnorodność współczesnych bibliotek cyfrowych” który wygłosi dr hab. Renata Frączek reprezentująca Politechnikę Śląską. Wykład w ramach programu: "Przyjazna Nauka” odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 o godz. 17.00 w trybie zdalnym ....


Sekcja Elektrochemii PTChem serdecznie zaprasza na wykład DR HAB. PAWŁA NIEDZIAŁKOWSKIEGO, PROF. UG (Katedra Chemii Analitycznej Uniwersytetu Gdańskiego), zatytułowany: „CHEMICZNE I FIZYCZNE METODY MODYFIKACJI ELEKTROD WYKORZYSTYWANYCH W ELEKTROANALIZIE I BIOANALIZIE” ...


Książka „Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce” to najnowsza biografia uczonej. Najnowsze wydanie zostało uzupełnione w oparciu o najświeższe badania w archiwum Ewy Curie, a także zupełnie zapomniane źródła, takie jak m.in. wspomnienia rodzeństwa: dr Bronisławy Dłuskiej i dra Józefa Skłodowskiego, a także wspomnienia Jej uczniów: Františka Běhounka, Moïse Haïssinskyʼiego, Marcela Frilleyʼgo, kucharki Józefy Abramczyk czy osobistego szofera Raymonda Druxa. Dodatkowo prof. Pospieszny dotarł do niepublikowanych wcześniej listów rodzinnych, które rzucają zupełnie nowe światło na niuanse biografii Uczonej ...


Zapraszamy na wykład pt: „Alchemia - dawniej i dziś” który wygłosi dr hab. Jacek Wojaczyński reprezentujący Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii Zakład Podstaw Chemii. Wykład w ramach programu: "Przyjazna Nauka” odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 o godz. 17.00 w trybie zdalnym ...


W ramach spotkań Sekcji Termodynamiki Polskiego Towarzystwa Chemicznego, pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. "Nanocząstki magnetyczne w połączeniu z ultradźwiękami ze wzmocnionym kontrastem jako narzędzie do identyfikacji wartowniczych węzłów chłonnych", który wygłosi Pani dr Katarzyna Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon