Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Zapraszamy na wykład pt: „Rzecz o Słońcu o innych gwiazdach” który wygłosi Dr Bogdan Ficek- Doradca Naukowy. Wykład w ramach programu: "Przyjazna Nauka” odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 o godz. 17.00 w trybie zdalnym ...


Firma TeledyneISCO i jej autoryzowany dystrybutor firma CEMIS-TECH, mają dla Państwa wyjątkową Mikołajkową promocję. Chromatograf FLASH NextGen 300Plus z detektorem UV-DAD i detektorem ELSD za jedyne 100.000,00 zł netto ...


Zapraszamy na wykład Prof. Moniki Pischetsrieder "Neurobiological regulation of food intake: Unbiased indetification of food bioactives" . Prof. M. Pischetsrieder studiowała chemię żywności na Ludwig-Maximilian-Universität w Monachium w Niemczech, gdzie uzyskała także stopień doktora. Po pobycie podoktorskim w Instytucie Patologii Case Western Reserve University w Cleveland/Ohio, USA pod kierunkiem prof. Vincenta Monniera, wróciła do LMU w Monachium, aby rozpocząć niezależne badania. W tym czasie była także profesorem wizytującym w College of Physicians & Surgeons na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, USA pod kierunkiem prof. Ann Marie Schmidt ...


W 113 rocznicę śmierci tego wybitnego chemika, delegacja Oddziału Łódzkiego PTChem złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze pod tablicą pamiątkową w miejscu spoczynku śp. Prof. St. Kostaneckiego ...


Zapraszamy na wykład pt: „W tym szaleństwie jest metoda - czyli o tym jak zadbać o własne myślenie i zdrowie psychiczne” który wygłosi mgr Wanda Papugowa - specjalistka psycholog, mediator, terapeuta RTZ ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon