Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Prezes ZG PTChem, prof. Izabela Nowak oraz Skarbnik ZG PTChem, prof. Maciej Jarosz sygnowali w dniu 14 października 2021 r. „Porozumienie sektorowe na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce”. Definiuje ono kierunki rozwoju tego sektora w Polsce i jest kluczowym instrumentem wykonawczym „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” ...


Zapraszamy do udziału w XLV Międzynarodowym Seminarium Naukowo-Technicznym "Chemistry for Agriculture", które odbędzie się 21-24 listopada 2021 r. w Karpaczu ...


W imieniu Biura ds. Doskonałości naukowej PAN chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na warsztaty ERC, które poprowadzi Key Innovations! Szkolenie odbędzie się 26 października w godzinach 11.30–16.00 za pośrednictwem platformy Zoom ...


Zapraszamy do udziału w pierwszym wirtualnym sympozjum Europejskiej Federacji Chemii Medycznej (EFMC) i ChemBioChem. Sympozjum odbędzie się we wtorek, 19 października 2021 o godzinie 15:00 (CEST) ....


We are pleased to invite you to our webinar “Good Chemistry – Do Chemists Need Ethics?”. This webinar will take place online on Thursday 07 October, from 10:00 to 11:30 CEST ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon