Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Z żalem zawiadamiamy, że dnia 12 stycznia 2022 r. zmarł w wieku 97 lat prof. dr hab. Stefan Paszyc wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1989 -1991, emerytowany profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu...


Oddział Katowicki PTChem oraz Instytutu Chemii serdecznie zaprasza na Mini-sympozjum: "Dynamiczna samoorganizacja w chemii - oscylacyjne reakcje chemiczne". Mini-sympozjum odbędzie się w formie zdalnej poprzez platformę ZOOM, 21 marca (środa) 2022 od godz. 12.30. Liczba miejsc jest BARDZO ograniczona bardzo prosimy o szybką rejestrację ...


Politechnika Wrocławska ma zaszczyt zaprosić Państwa na 10 Jubileuszowy Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 2022, który odbędzie się w dniach 11 – 14 maja 2022 r. we Wrocławiu w Centrum Kongresowym na terenie Politechniki Wrocławskiej ...


PTChem Oddział Katowicki serdecznie zaprasza na wykład: Pana Dr Chrisa Alcorna z Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA pt.: "An experimental study of the solubility of rare earth chloride salts (La, Nd, Er) in HCl bearing water vapor from 350 to 425 °C" ...


Złoty Medal Chemii 2021 otrzymał Paweł Wieczorkiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Tematem zwycięskiej pracy dyplomowej był wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon