Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Zapraszamy do wysłuchania wykładu „Proteazy wirusowe jako cel medyczny” na stronie internetowej PTChem. Prof. dr hab. Marcin Drąg, Katedra Chemii Biologicznej i Bioobrazowania, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska Termin wykładu: 05.05.2021, g. 14:00


11th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 11) to międzynarodowa konferencja na temat spektroskopii oscylacyjnej, która odbędzie się online w dniach 23-26 sierpnia 2021 r. ...


Serdecznie zapraszamy na pierwsze webinarium Food Chemistry Division (FCD), już 12 maja 2021r. o godz 15.00. Pierwszy wykład pt.: "Why should anyone need a food chemist?" wygłosi Dr Reto Battaglia, były Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Chemików i założyciel sekcji Food Chemistry przy EuChemS ...


Zapraszamy na wykład: „Przemysł 4.0 szansą na wypracowanie przewagi konkurencyjności firmy” który wygłosi prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko Prezes Pomorskiej Rady FSNT-NOT w Gdańsku w ramach cyklu wykładów: "Przyjazna Nauka" organizowanych przez SITPChem ...


W imieniu Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Europejskich Towarzystw Chemicznych (EuChemS) serdecznie zapraszamy na Międzynarodowe Sympozjum QUO VADIS Life Sciences, które odbędzie się, w trybie hybrydowym, w dniach 23-27 czerwca 2021 w Opolu ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon