Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Zachęcamy do lektury najnowszej książki Pana dr hab. Tomasza Pospiesznego, prof. UAM pod tytułem "Nowa Alchemia czyli historia radioaktywności" wydanej przez wydawnictwo Sophia ...


Zapraszamy do wysłuchania wykładu dr. Josepa Rubert'a z Uniwersytetu w Wageningen pt. "Interpreting the gut microbiota function by employing LC/GC-MS metabolomic approaches". Wykład odbędzie się w dniu 21 czerwca o godz.15, wymagana jest wcześniejsza rejestracja ...


Sekcja Elektrochemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na ostatni wykład w tym roku akademickim pod tytułem: „Hybrydowe kondensatory metalo-jonowe o zoptymalizowanej energii wyjściowej i żywotności", który wygłosi Pani dr Agnieszka Chojnacka z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej ...


Prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska, kierownik Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Uczelni Fahrenheita, otrzymała statuetkę „Primum Cooperatio” podczas tegorocznej gali konkursu „Pomorski Pracodawca Roku” ...


6 czerwca 2022 r. na Wydziale Chemii UJ w Krakowie odbędzie się debata sektorowa Kompetencje cyfrowe w sektorze chemicznym (początek godz. 10:00). Podczas otwartej dyskusji będą przedstawione nowe wyzwania związane z cyfryzacją przemysłu chemicznego, możliwości zastosowania sztucznej inteligencji, mechanizmy wsparcia cyfrowego dla edukacji i szkoleń w sektorze chemicznym oraz trendy w zakresie globalnych kompetencji cyfrowych (DigiComp). Do udziału w debacie zostaną zaproszeni m.in. członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji – IT, jak również reprezentanci przemysłu i instytucji edukacyjnych ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon