Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym

Najświeższe aktualności


W dniu 18 maja 2019 r. zmarł emerytowany pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Andrzej Machocki, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Polskiego Klubu Katalizy.


Zapraszamy na konferencję 25th International Symposium on Separation Sciences, która odbędzie się w dniach 15-18 września w Łodzi. Szczegóły na stronie:https://isss2019.p.lodz.pl/


Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 9 maja br. zmarł prof. dr hab. Roman Kaliszan rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2005-2008, prorektor ds. nauki GUMed w latach 1999-2005, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki, laureat wielu nagród m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza, Ministra Zdrowia, Prezesa Rady Ministrów RP. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. W 2012 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002 r.).


Zapraszamy na bezpłatną Ogólnopolską Konferencję Naukową CHEMIA DLA URODY, która odbędzie się 23 maja 2019 w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Szczegóły na stronie: https://wsiiz.pl/


Z prawdziwą dumą informujemy, że aż 11 członków naszego Towarzystwa kandyduje w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do głosowania na tych wybitnych naukowców: Buszewski Bogusław, Filipek Elżbieta, Hoffmann Marcin, Jemielity Jacek, Kulesza Paweł, Mlostoń Grzegorzz, Morzycki Jacek, Proń Adam, Sobkowiak Andrzej, Wilk Kazimiera, Zaprutko Lucjusz.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon