Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Wychodzące naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i uczniów, Polskie Towarzystwo Chemiczne będzie gromadzić informacje na temat wartościowych materiałów dydaktycznych, które mogą być przydatne w procesie zdalnego nauczania / samokształcenia uczniów w dziedzinie nauk chemicznych.........


Polecamy najnowsze wydanie biuletynu informacyjnego Chemistry Europe Newsletter: https://www.chemistryviews.org/view/chemistryeurope_nl21.html Zachęcamy również do subskrypcji tego biuletynu poprzez ChestryViews.org: https://www.chemistryviews.org/view/0/registration.html


Wykłady wygłoszą: Tom Grossmann (VU Amsterdam) “In Situ Cyclization of Proteins (INCYPRO) – Stabilizing protein tertiary structures with synthetic scaffolds”....


Pierwsza część przyłbic, które zostały wyprodukowane przy współfinansowaniu Polskiego Towarzystwa Chemicznego trafiły już do szpitali! Produkcja przyłbic oraz adapterów trwa dalej, zaś akcję koordynuje Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z jej członkiem Adamem Nowatkowskim, który podjął się druku tych ważnych elementów odzieży ochronnej.


Założone 25 lat temu wraz z utworzeniem „Chemistry - A European Journal” (obecnie flagowego czasopisma towarzystw) ChemPubSoc Europe jest stowarzyszeniem 16 europejskich towarzystw chemicznych z 15 krajów, reprezentujących ponad 75 000 chemików.......

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon