Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Sekcją Elektrochemii PTChem oraz Laboratorium Zaawansowanych Badań Strukturalnych i Elektrochemicznych Materiałów Funkcjonalnych Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Jubileuszu 90 urodzin Pana Profesora Zbigniewa Galusa ...


Miło jest nam poinformować, że XXIII Konferencja Kryształy Molekularne (https://www.ifmpan.poznan.pl/krysztaly2024/), odbędzie się 9 - 13 września 2024 roku w Poznań-Dymaczewo Nowe ...


You are warmly invited to the 7th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface from 5 th to 7 th June 2024. The meeting will be hosted by the Faculty of Chemistry at the Jagiellonian University. We look forward to welcoming you to the event. Let’s enjoy exquisite science in an inspiring environment ...


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem wraz Konsorcjum POLOPENSCREEN zapraszają na wykład Philipa Gribbona z Fraunhofer Institute for Translational Medicine and Pharmacology (ITMP), Hamburg zatytułowany: EU-OPENSCREEN: Enabling chemical biology and early stage drug discovery. Wykład odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. (środa) o godz. 13:15 w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN ul. H. Sienkiewicza 112, Łódź ...


Zapraszamy na wykład pt: „Mistrzowska sztuka komunikacji: Odkryj potęgę wpływu” który wygłosi dr Jarosław Legięć wykładowca Akademii WSB oraz Politechniki Śląskiej, współpracownik Business School. Wykład w ramach programu: "Przyjazna Nauka” odbędzie się w dniu 07 maja 2024 o godz. 17.00 w trybie zdalnym ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon