Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Sekcją Elektrochemii PTChem oraz Laboratorium Zaawansowanych Badań Strukturalnych i Elektrochemicznych Materiałów Funkcjonalnych Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Jubileuszu 90 urodzin Pana Profesora Zbigniewa Galusa ...


Polskie Towarzystwo Chemiczne objęło patronat nad książką „Zbiór zadań z Olimpiad Chemicznych LX-LXIX” autorstwa prof. Marka Orlika i dr hab. Ewy Poboży. Książka została wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN ...


Dnia 11 czerwca 2024 r. w gościnnych progach Politechniki Wrocławskiej odbyła się II edycja Konferencji Naukowej Chemia we Wrocławiu WrocChem2024 zorganizowana przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Chemicznego https://ptchem.pwr.edu.pl/ ...


Konkurs 360RG-CHEM Challenge to cykliczne wydarzenie zainicjowane w roku 2023 wspólnie przez Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ...


GIG-03 is happy to announce the release of the first video of the project supported by the Royal Society of Chemistry Inclusion and Diversity Fund. The project’s scope is to celebrate the importance of women in the field of crystallography and science, while, at the same time, raising awareness about the pitfalls and obstacles on the way to reach gender parity in science, eliminate stereotypes, increase sensitivity, and facilitate equal treatment of everyone at all stages of a scientific career ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon