Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym

Najświeższe aktualności


Serdecznie informujemy, że rozpoczęła się rejestracja uczestników XVII Ogólnopolskiego Seminarium dla Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii”. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową tego wydarzenia naukowego. http://www.npcib.ug.edu.pl


Zapraszamy do udziału w IV Interdyscyplinarnej Konferencji "Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji", która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca w Toruniu. Więcej informacji na stronie: https://nabiomat.umk.pl/pages/main_page/


W dniach 8-9 marca 2019 r. miało miejsce spotkanie Sekcji Chemii i Ochrony Środowiska (Division of Chemistry and the Environment) EuChemS w siedzibie PTChem w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło 11 członków komitetu sterującego.


EuChemS popiera opcję Open Access (OA) dla publikacji naukowych. Inicjatywa pod nazwą „Plan S”’ została ogłoszona we wrześniu 2018. Akcja jest wspierana przez cOAlition S (https://www.coalition-s.org/ ) – międzynarodowe konsorcjum grantodawców europejskich (w tym także NCN).


Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków nauk ścisłych na Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli Fizyki i Chemii! Wydarzenie odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie.Specjalnie dla członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego przygotowaliśmy specjalny kod rabatowy: warsztaty.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon