Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Zachęcamy do udziału on-line w Sympozjum "Main Group Catalysis", które odbędzie sę 23 września br. w godz. 3:00 PM - 4:45 PM CEST. Sympozjum jest organizowane przez ChemCatChem i European Journal of Inorganic Chemistry. Udział jest bezpłatny ...


Zapraszamy udziału w Międzynarodowym Warsztacie Naukowym, pt.: ”10th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS’2021”, który odbędzie się w dniach 5-9 listopada 2021 r. ...


Seminars | International Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BioM) (lodz.pl). Rejestracja odbywa się oddzielnie dla każdego seminarium po wejściu na link z tytułem ...


Z żalem zawiadamiamy, że dnia 8 września 2021 roku zmarł w wieku 85 lat. prof. dr hab. Jerzy Konarski - Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1998-2003 ...


Link do Walnego Zebrania członków PTChem w dniu 13.09.2021 o godz. 9:00 (I termin) oraz 9.15 (II termin w przypadku braku kworum). Linki do głosowania będą podane podczas zebrania. Platforma do głosowania związana jest z formularzem google, proszę zatem pamiętać, że wymagane jest posiadanie konta w Google (wystarczy konto pocztowe „gmail”) oraz logowanie się imieniem i nazwiskiem (pełne dane osobowe na koncie google).

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon