Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Serdecznie zapraszamy na XV konferencję " Chemia w służbie kosmetyki" ...


Zachęcamy do lektury książki "Irena Joliot-Curie. Radowa dziedziczka" autorstwa prof. Tomasza Pospiesznego ...


We are excited to announce the 1st Latin American Biocatalysis Symposium which will showcase the scientific advances realized in Latin American biocatalysis labs with international colleagues from all around the world, establishing bonds between research centers, while also creating new opportunities for young researchers ...


Zapraszamy na wykład pt: „Ocena jakości wyrobów chemii gospodarczej” który wygłosi dr Jolanta Zimoch reprezentująca Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Wykład w ramach programu: "Przyjazna Nauka” odbędzie się w dniu 28 marca 2023 o godz. 17.00 w trybie zdalnym ...


XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (XVI KSD) jest skierowane do doktorantów, młodych doktorów, przedstawicieli świata nauki reprezentujących wszystkie uczelnie wyższe, jednostki PAN z całej Polski, a także Europy. XVI KSD ma charakter interdyscyplinarny i kierowane jest do młodych adeptów nauki realizujących swoje badania w zakresie chemii, fizyki i nauk technicznych, farmacji, medycyny, biologii i nauk przyrodniczych. ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon