Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Sekcja Elektrochemii PTChem po przerwie wakacyjnej uprzejmie zaprasza na wykład dr inż. Sandra Pluczyk-Małek (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej) ...


Zapraszamy na wykład pt: „Kopenhaga. Miasto zielono-błękitne” który wygłosi: prof. dr. inż. arch. Katarzyna Mazur reprezentująca Politechnikę Śląską Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Wykład w ramach programu: "Przyjazna Nauka” odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 o godz 17.00 w trybie zdalnym ...


Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 25 listopada 2022 r. zmarł w wieku 92 lat prof. dr hab. inż. Bogdan Burczyk członek Komitetu Redakcyjnego „Wiadomości Chemicznych” w latach 1978 - 2008, emerytowany profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Profesor był autorem lub współautorem wielu oryginalnych publikacji naukowych, patentów, prac przeglądowych oraz monografii: „Zielona chemia. Zarys,” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wydanie II, Wrocław 2014 i: „Biomasa. Surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw,” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wydanie II, Wrocław 2019 ...


Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków PTChem z dnia 11 września 2022 wysokość składki członkowskiej w 2023 roku została zmieniona i wynosi: członkowie zwyczajni 80 zł, nauczyciele (dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich): 30 zł, emeryci, studenci i doktoranci: 25 zł ...


Z okazji 112 rocznicy śmierci prof. Stanisława Kostaneckiego złożono kwiaty oraz zapalono znicze pod pamiątkową tablicą w miejscu spoczynku śp. prof. St. Kostaneckiego na cmentarzu w Kazimierzu k/Lutomierska. Polskie Towarzystwo Chemiczne od 1978 roku przyznaje Medal im. St. Kostaneckiego za wybitne osiągnięcia w chemii organicznej ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon