Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Czekają na Państwa komplety bardzo interesujących książek autorstwa prof. Tomasza Pospiesznego, które zostaną bezpłatnie przekazane szkołom ...


We are very excited to announce that our new open access flagship journal, ChemistryEurope, is now open for submissions with APCs waived until 2025 ...


Zapraszamy na wykład pt: „Wybuchowość pyłów a fizyko-chemiczne właściwości cząstek” który wygłosi prof. dr. Anna Rabajczyk reprezentująca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej ...


W ramach spotkań Sekcji Termodynamiki Polskiego Towarzystwa Chemicznego, pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. "Charakterystyka fizykochemiczna pochodnych chinolonów wraz z opisem termodynamicznym", który wygłosi Pani mgr inż. Agnieszka Śliwińska, doktorantka z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej ...


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem zaprasza na wykład Prof. Michała Sobkowskiego, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań zatytułowany: „Chemia i stereochemia syntetycznych oligonukleotydów w kontekście ich zastosowań w medycynie” ....

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon