Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbędzie się 26 czerwca 2023 r. ...


Firma Teledyne ISCO świętuje złote gody chromatografii FLASH. Z tej okazji każdy może wylosować ZŁOTY CHROMATOGRAF FLASH. Wystarczy się zarejestrować i wypełnić formularz ...


Sekcja Elektrochemii PTChem serdecznie zaprasza na wykład Prof. KirkJ. Ziegler, Prof. Charles A. Stokes ....


Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych ...


W piątek 2 czerwca w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie odbyła się rozmowa o książkach z serii „Maria Skłodowska”. Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon