Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Z powodu światowych restrykcji związanych z pandemią SARS CoV-2, termin kongresu ETCC2020 - European Technical Coatings Congress został przesunięty. Kongres odbędzie się w dniach 03-05 września 2021 w Krakowie.............


W imieniu Chorwackiego Towarzystwa Chemicznego przedstawiamy książkę "Organic Stereochemistry in Croatia and Prelog School" autorstwa Vitomira Šunjića i Krunoslava Kovačevića.....


Uroczystość odbędzie się on-line w piątek 3 lipca w godzinach 10:00 - 11:30 (CEST) Na wydarzenie można zarejestrować się przez link: https://us02web.zoom.us/webinar/register Więcej informacji na stronie: https://www.euchems.eu/euchems-50th-anniversary-online-celebration/


Polecamy najnowsze wydanie biuletynu informacyjnego Chemistry Europe Newsletter: https://www.chemistryviews.org/view/chemistryeurope_nl21.html Zachęcamy również do subskrypcji tego biuletynu poprzez ChestryViews.org: https://www.chemistryviews.org/view/0/registration.html


Wykłady wygłoszą: Tom Grossmann (VU Amsterdam) “In Situ Cyclization of Proteins (INCYPRO) – Stabilizing protein tertiary structures with synthetic scaffolds”....

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon