Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Głosami 104 za, 26 przeciw, zero wstrzymujących się elektorzy Uniwersytetu Gdańskiego wybrali na stanowisko rektora prof. Piotra Stepnowskiego na kadencję 2020/2024 ...


Delegacja Oddziału Łódzkiego PTChem, w składzie profesorowie: Grzegorz Mlostoń – UŁ i Piotr Kiełbasiński – CBMM oraz dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN (przewodnicząca oddziału), złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą prof. Stanisława Kostaneckiego na cmentarzu w Kazimierzu k/Lutomierska ...


Zapraszamy do udziału w webinarze "The value is on circularity – Recycling-reusing-reinvesting on critical raw materials " organizowanym przez EuChemS dnia 5.11.2020 r. o godz. 13.00 ...


Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 października 2020 roku zmarła Prof. dr hab. Wanda Brzyska wybitna polska chemiczka, specjalistka z zakresu chemii koordynacyjnej, ceniona nauczycielka akademicka i wychowawczyni wielu pokoleń chemików ...


Miło nam poinformować, że Sekcja Materiałów Wysokoenergetycznych wznowiła swoją działalność. W środę, 21 października odbyło się w trybie online zebranie członków sekcji, którzy dokonali wyboru nowego Zarządu ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon