Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Redakcja czasopisma Batteries & Supercaps zaprasza 18 stycznia 2021 r. o godz. 14:00 na wirtualne sympozjum: „Lithium Metal Anode” ...


"DivCEd EuChemS serdecznie zaprasza wykładowców chemii na uniwersytetach, politechnikach i PWSZ do udziału w międzynarodowej konferencji XIX EuroVariety - European Variety in University Chemistry Education Conference, która odbędzie się w Ljubljanie w dniach 7-9.07.2021 (istnieje także możliwość udziału on-line) ...


Informujemy, że z powodu urlopu Biuro PTChem jest nieczynne w dniach 28 grudnia 2020 - 3 stycznia 2021.


W dniu 13 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/1737 z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych ...


Zapraszamy do publikacji w nowym czasopiśmie naukowo-dydaktycznym o otwartym dostępie "Chemistry Teacher International". Czasopismo jest skierowane do osób uczących chemii na wszystkich poziomach kształcenia, ze studiami magisterskimi włącznie. To stosunkowo nowa propozycja ze strony Komitetu Dydaktyki Chemii CCE IUPAC (2018) dla chemików ze wszystkich stron świata, obejmująca także kształcenie zawodowe drugiego i trzeciego stopnia (w tym kierunki praktyczne na PWSZ i politechnikach). Wydawcą jest De Gruyter, a jednym z jego głównych celów jest wypełnienie luki pomiędzy badaniami naukowymi z zakresu dydaktyki chemii, a ich praktycznym zastosowaniem ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon