Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


13 września 2022 roku podczas 64. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Lublinie odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Konsultacyjnej (RK) Polskiego Towarzystwa Chemicznego ...


W dniach 4-8.09.2022, w Jastrzębiej Górze, odbyła się konferencja naukowa 15th Pannonian International Symposium on Catalysis (PISC), która od 1998 roku odbywa się naprzemiennie co 2 lata w: Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, Słowacji i Polsce ...


Szanowni Państwo, W dniach 11-16. września 2022 r. odbył się 64. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, organizowany przez oddział w Lublinie. Chciałabym w imieniu Zarządu Głównego PTChem jeszcze raz podziękować Komitetowi Organizacyjnemu pod przewodnictwem prof. Beaty Podkościelnej oraz Komitetowi Naukowemu pod kierunkiem prof. Anny Deryło-Marczewskiej za przygotowanie tego ważnego wydarzenia dla członków towarzystwa ...


The new issue of the Chemistry Europe newsletter is available! Discover some highlights from Chemistry Europe: The 8th EuChemS Chemistry Congress (ECC8), Launch of Chemistry Europe, a new fully Open Access Journal, Prof. Andres Jäschke on High-Risk, High-Reward Research Projects Interviews with the new Editor-in-Chief for ChemPhotoChem, Dr. Deanne Nolan and a new Chemistry Europe Fellow, Professor Christoforos Kokotos ...


Szósta edycja studiów rozpoczyna się 22.10.2022, godz. 10:00 w Politechnice Krakowskiej. Bliższe informacje na stronie: https://studiafarby.pk.edu.pl/ Uczestnik Studiów otrzymuje Świadectwo Politechniki Krakowskiej ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon