Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów,
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa,
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe,
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej,
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych,
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym,

Najświeższe aktualności


Federacja FATIPEC (www.fatipec.com ) organizuje 27 maja 2021 o godz 13.30 Sympozjum w trybie zdalnym pt "Paints and Coatings Visions". Program i rejestracja na stronie: www.conference-fatipec.com Udział w sympozjum jest bezpłatny. Zapraszamy do zarejestrowania się do udziału w sympozjum ...


Z powodu światowych restrykcji związanych z pandemią SARS CoV-2, nowy termin kongresu ETCC2022 - European Technical Coatings Congress (poprzednio ETCC2020) został ustalony na 12-14 lipca 2022 w Krakowie. Prezentacje ETCC2022 dotyczą najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie: farb, lakierów, surowców, klejów, materiałów budowlanych, technologii i koncepcji z nimi związanych ...


Podczas webinarium poruszone zostaną naukowe i technologiczne wyzwania związane z dekarbonizacją oraz niektóre kluczowe zagadnienia, takie jak cykl węglowy, rezerwy paliw kopalnych oraz perspektywy sekwestracji i wykorzystania węgla w sektorze energetycznym i chemicznym ...


Specjalna seria artykułów naukowych została udostępniona przez Chemistry Europe i jest dostępna online ...


Zachęcamy do udziału w wirtualnym Sympozjum Chemii Obliczeniowej organizowanym przez ChemPhysChem i ChemSystemsChem. Sympozjum odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon