Nota prawna


 

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, zwanego dalej PTChem.

 

Prawo autorskie

1.     Treść strony internetowej PTChem chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu PTChem może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony PTChem w ramach przeznaczenia określonego przez PTChem. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu oraz publikacji linku do www.ptchem.pl w innych serwisach należy się kontaktować z PTChem pod adresem biuro@ptchem.pl.

2.     Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

3.     Prawo do logo PTChem  oraz tekstów jest zastrzeżone.

Zasady korzystania z serwisu

1.     PTChem zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

2.     Przesyłając materiał do serwisu, PTChem  nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

Odpowiedzialność

1.     Informacje zawarte w serwisie internetowym PTChem zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak PTChem nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie PTChem mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

2.     Serwis internetowy PTChem posiada linki do stron osób trzecich. PTChem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach.

3.     PTChem nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.ptchem.pl ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.


W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej prosimy o kontakt przez e-mail: 
biuro@ptchem.pl lub na adres:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon