Aktualności


62nd Annual Scientific Meeting of the Polish Chemical Society as the largest scientific meeting of Polish chemists, the event will be a great opportunity for the exchange of ideas and fruitful discussions between experts from various scientific and academic institutions, representatives of the chemical industry, chemistry teachers, and students. During this year's event, the Polish Chemical Society will celebrate its 100th anniversary.


Nagroda zostanie przyznana po raz pierwszy w historii parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami. Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji, w tym autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.


Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr. hab. inż. Tadeusza Paryjczaka wybitnego specjalisty w badaniach nad procesami adsorpcji i katalizy oraz zielonej chemii, cenionego nauczyciela akademickiego i wychowawcę wielu pokoleń chemików, wieloletniego dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, dyrektora Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej, doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyróżniony m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego oraz Medalem Andrzeja Waksmundzkiego (nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN). Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego odznaczony Medalem Okolicznościowym.


Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 5 lipca 2019 roku zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Karol Zwierzak wybitny chemik organik, specjalista z zakresu syntezy organicznej, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej ds. naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Stanisława Kostaneckiego PTChem oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Z głębokim żalem informujemy o śmierci Prof. dr. hab. inż. Adama Grochowalskiego długoletniego pracownika naukowego Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej, założyciela Laboratorium Analiz Śladowych na WIiTCh, specjalisty w zakresie analityki dioksyn.


Informujemy, że ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma ChemSystemsChem wydawanego przez wydawnictwo ChemPubSoC Europe https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25704206/current Zachęcamy do publikowania!


W poniedziałek, 10 czerwca 2019 roku w siedzibie Towarzystwa, na ul Freta 16 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTChem. W czasie spotkania przedstawiono dotychczasową działalność nowego Prezydium m. in. omówiono kwestie przygotowań do obchodów 100-lecia Towarzystwa, działalność oddziałów i sekcji, a także zmiany w „Wiadomościach Chemicznych”. Główna Komisja Rewizyjna przedstawiła swą opinię na temat sprawozdania finansowego za rok 2018, przegłosowano również nagrody PTChem za rok 2019. Organizację przyszłorocznego 63 Zjazdu PTChem przyznano Oddziałowi Łódzkiemu....

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon