Zapisz się


Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy przysłać do Zarządu Głównego wypełniony i podpisany przez trzech członków wprowadzających wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem

  Wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem

na adres:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

lub

biuro@ptchem.pl

Zasady przyjmowania oraz prawa i obowiązki członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego określa Statut PTChem.

 

Składki członkowskie

członkowie zwyczajni:

50 zł

nauczyciele:

20 zł

emeryci, studenci i doktoranci:

15 zł

prenumerata Wiadomości Chemicznych: 60 zł brutto do składki członkowskiej (płatne do końca I kwartału)

 

Numer konta bankowego, na które należy wnosić składki członkowskie:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
54 2030 0045 1110 0000 0261 6290

kod BIC: PPABPLPK

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon