Komisja Wyróżnień i Medali PTChem, kadencja 2016-2018

 

Przewodniczący - Prof. Piotr Bałczewski, CBMM PAN / AJD

 

1. Prof. Bogusław Buszewski, UMK   
2. Prof. Zbigniew Galus, UW  
3. Prof. Maciej Jarosz, PW  
4. Prof. Zbigniew J. Florjańczyk, PW  
5. Prof. Paweł Kafarski, PWr  
6. Prof. Jerzy Konarski, UAM  
7. Prof. T. Marek Krygowski, UW  
8. Prof. Janusz Lipkowski, IChF PAN / WNT  
 
9. Prof. Jacek Namieśnik, PG / KChA PAN  
10. Prof. K. Michał Pietrusiewicz, UMCS  
11. Prof. Janusz Rosiak, UŁ  
12. Prof. Lucjan Sobczyk, UWr  
13. Prof. Grażyna Stochel, UJ  

          

 

Komisje Nagród PTChem, kadencja 2016-2018

 

Nagroda za osiągnięcie naukowe

 

Przewodniczący - Prof. Piotr Bałczewski, CBMM PAN / AJD

 

1. Prof. Józef Drabowicz, CBMM PAN / AJD  
2. Prof. Maciej Jarosz, PW  
3. Prof. Mieczysław Korolczuk, UMCS  
4. Prof. Paweł Kościelniak, UJ  
5. Prof. Stefan Lis, UAM  
6. Prof. Piotr Paneth, Pl  
7. Prof. Krystyna Pyrzyńska, UW  
8. Prof. Jacek Namieśnik, PG / KChA PAN  
9. Prof. Piotr Wieczorek, UO  

 

Nagroda za pracę doktorską

 

Przewodniczący - Prof. Piotr Bałczewski, CBMM PAN / AJD

 

1. Prof. Andrzej Barański, PK  
2. Prof. Marek Chmielewski, IChO PAN  
3. Prof. Zbigniew Florjańczyk, PW  
4. Prof. Sławomir Jarosz, IChO PAN  
5. Prof. Janusz Jurczak, UW / PAN  
6. Prof. Paweł Kafarski, PWr  
7. Prof. Piotr Kiełbasiński, CBMM PAN  
8. Prof. Bogusław Kryczka, UŁ  
9. Prof. Zdzisław Latajka, UWr  
10. Prof. Stefan Lis, UAM  
11. Prof. Roman Mazurkiewicz, PŚ  
12. Prof. Jacek Morzycki, UwB  
13. Prof. K. Michał Pietrusiewicz, UMCS  
14. Prof. Ewa Serwicka-Bahranowska, IKiFP PAN Kraków  
15. Prof. Marek Zaidlewicz, UMK  

 

 

Nagroda za pracę magisterską

 

Przewodniczący - Prof. Piotr Bałczewski, CBMM PAN / AJD

 

1. Prof. Maria Barysz, UMK  
2. Prof. Marek Biziuk, PG  
3. Prof. Anna Deryło-Marczewska, UMCS  
4. Prof. Hanna Gulińska, UAM  
5. Prof. Anatol Kojło, UwB  
6. Prof. Jacek Młynarski, IChO PAN  
7. Prof. Irena Staneczko-Baranowska, PŚ  
8. Prof. Lucyna Woźniak, UM Łódź  

Sekretarz komisji: dr Jakub Grajewski

 

Kapituła Nagrody im. Jacka Rychlewskiego

 

1.       Dr hab. Marcin Hoffmann, UAM Przewodniczący

2.       Prof. Ewa Brocławik, IKiFP PAN Kraków

3.       Prof. Grzegorz Chałasiński, UW

4.       Prof. Jacek Karwowski, UMK

5.       Prof. Jacek Komasa, UAM

6.       Prof. Jerzy Konarski, UAM

7.       Prof. Stanisław Kucharski, UŚ

8.       Prof. Leszek Meissner, UMK

9.       Prof. Lucjan Piela, UW

10.   Prof. Janusz Rak, UG

11.   Prof. Szczepan Roszak, PWr

12.   Prof. Urszula Rychlewska, UAM

 

Nagroda im. Bronisława Znatowicza

Rada Redakcyjna Wiadomości Chemicznych

 

1.       Prof. Piotr Paneth, PŁ, Łódź - Przewodniczący

2.       Prof. Ryszard Adamiak, IChB PAN, Poznań

3.       Prof. Irena Baranowska, PŚ, Gliwice

4.       Prof. Andrzej Barański, PK Kraków

5.       Prof. Jerzy Błażejowski, UG, Gdańsk

6.       Prof. Anatol Kojło, UB, Białystok

7.       Prof. T. Marek Krygowski, UW, Warszawa

8.       Prof. Andrzej Kutner, IF, Warszawa

9.       Prof. K. Michał Pietrusiewicz, UMCS, Lublin

10.   Prof. Dariusz Pogocki, PRz, Rzeszów

11.   Prof. Marek Potrzebowski, CBMM PAN, Łódź

12.   Prof. Grzegorz Schroeder, UAM, Poznań

13.   Prof. Andrzej Sokalski, PWr, Wrocław

14.   Prof. Artur Terzyk, UMK Toruń