Zapisz się


Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy przysłać do Zarządu Głównego wypełniony i podpisany przez trzech członków wprowadzających wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem

  Wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem

na adres:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

lub

biuro@ptchem.pl

Zasady przyjmowania oraz prawa i obowiązki członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego określa Statut PTChem.

 

 

Składki członkowskie PTChem (płatne do końca I kwartału)

członkowie zwyczajni:

80 zł

nauczyciele (dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich) :

30 zł

emeryci, studenci i doktoranci:

25 zł

prenumerata Wiadomości Chemicznych:

60 zł brutto (dla aktywnych członków PTChem, po opłaceniu składki członkowskiej)

 

Nazwa rachunku: Składki członkowskie
IBAN: PL53 1600 1462 1024 7674 0000 0028
SWIFT/BIC:PPABPLPK
 
Nazwa rachunku: Prenumerata Wiadomości Chemicznych
IBAN: PL26 1600 1462 1024 7674 0000 0029
SWIFT/BIC:PPA BPLPK 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon