Aktualności


W dniach 5-12 lipca 2019 r. w Palais des Congrès w Paryżu odbędzie się 47. Światowy Kongres Chemii wspólne z 50. Zgromadzeniem Ogólnym Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), które będą miały wyjątkowy charakter, ponieważ będą połączone z celebrowaniem stulecia IUPAC. Przewidziane są wydarzenia specjalne obejmujące uroczystą sesję plenarną zorganizowaną wspólnie z Komitetem IUPAC100, specjalny wieczór zorganizowany przez młodych naukowców w Maison de la Chimie, uroczystą galę oraz oficjalną ceremonię zorganizowaną na Sorbonie w obecności władz francuskich, Zarządu IUPAC, delegacji dyplomatycznych NAO oraz prestiżowych naukowców i gości.


Konferencje Chemii Nieorganicznej EuChemS to miejsca spotkań najlepszych chemików nieorganików. Po poprzednich spotkaniach, które z powodzeniem odbyły się w Manchesterze (2011), Jerozolimie (2013), Wrocławiu (2015) i Kopenhadze (2017), piąta edycja – EICC-5 – zostanie zorganizowana w Moskwie w dniach 24-28 czerwca 2019 r.


Zapraszamy do udziału w IV Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików, które odbędzie się 14 maja 2019 r. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych naukowców wykonujących prace o tematyce związanej z naukami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi oraz pokrewnymi.


W dniu 31 stycznia 2019 roku, w okresie celebracji święta św. Tomasza z Akwinu, odbyło się uroczyste wręczenie doktoratu honorowego prof. Marii Ziółek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość miała miejsce w Madrycie, w murach UNED, w uznaniu wkładu prof. Ziółek w światowe osiągnięcia badawcze i rozwój młodych naukowców tego uniwersytetu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a w życiu osobistym zdrowia i wszelkiej pomyślności!


Dzisiaj świętujemy 225. urodziny chemika analityka Friedlieba Ferdinanda Rungego (był także wykładowcą we Wrocławiu), znanego z wyizolowania kofeiny. Warto nadmienić, ze w 2016 roku dr Bernard Wroński przekazał PTChem dwutomowe dzieło Profesora Rungego zatytułowane „Grundriβ der Chemie”, które obecnie znajduje się w Muzeum Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie (tom I dzieła ukazał się w 1847 roku, zaś tom II wydany został w 1848 roku).


Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK przy współpracy z firmą A.G.A. Analytical oraz Zespołem Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych, a także Zespołem Analityki Środowiskowej KChA PAN zaprasza do udziału w 6. Konferencji Naukowej „Monitoring i analiza wody. Metody oznaczania substancji o charakterze jonowym”, która odbędzie się w dniach 10-11.03.2019 r. w Hotelu Daglezja, ul. Parkowa 2, 87-134 w Przysieku k. Torunia. Szczegóły na https://www.chem.umk.pl/kchsib/nauka/sympozja-i-konferencje/jon6/


Niebawem ruszy rejestracja na Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 10-14 kwietnia w Ustroniu. Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest ogólnopolską cykliczną konferencją, organizowaną od blisko 20 lat. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólnochemiczne, jak również te z pogranicza chemii i biologii, medycyny, technologii chemicznej, fizyki oraz nanotechnologii.


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Sekcja Dydaktyki Chemii PTChem zapraszają na II Konferencję dla Nauczycieli Chemii, która odbędzie się 12 lutego 2019 roku.


„The Periodic Table and us: its history, meaning, and element scarcity"- uroczysta prezentacja układu okresowego EuChemS przedstawiającą 90 najbardziej popularnych pierwiastków i mini-konferencja w Parlamencie Europejskim na temat historii układu okresowego i jego znaczenia w nauce https://www.euchems.eu/periodic-table-and-us/


Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia profilu Polskiego Towarzystwa Chemicznego na Facebooku: www.facebook.com/polskie.towarzystwo.chemiczne. Na profilu będą zamieszczane aktualności dotyczące działalności Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Mamy nadzieję, że umożliwi to jeszcze lepsze dotarcie do Państwa z informacją.


Ceremonia uroczystego otwarcia międzynarodowego roku układu okresowego pierwiastków chemicznych w 150. rocznicę okrycia, będzie miała miejsce 29 stycznia 2019 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu. Wśród prelegentów znajdą się profesorowie Ben Feringa, Youri Oganessian i Sir Martyn Poliakoff. Z kolei prezydent EuChemS – prof. Pilar Goya - przedstawi wersję układu okresowego wg EuChemS, a także zaprezentuje nową grę wideo. W ceremonii otwarcia weźmie udział Prezes ZG PTChem prof. Izabela Nowak. Więcej informacji … https://www.iypt2019.org/opening-ceremony


Świętowanie IYPT2019 oznacza również przyglądanie się temu, co dziś oznaczają pierwiastki chemiczne. EuChemS opracował niedawno i zaprezentował unikalny układ okresowy (link do naszej wcześniejszej wiadomości: https://ptchem.pl/pl/news/general-news/curious-know-most-popular-elements ), który przedstawia obfitość (w skali logarytmicznej) występowania pierwiastków chemicznych. W dniu 22 stycznia 2019 r. w Brukseli przedstawiciele nauk chemicznych oraz Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej będą dyskutować na temat układu okresowego pierwiastków chemicznych na konferencji EuChemS w Parlamencie Europejskim. W wydarzeniu tym uczestniczyć będzie Prezes ZG PTChem prof. Izabela Nowak. Więcej informacji … https://www.euchems.eu/newsletters/iypt2019-and-element-scarcity/ oraz https://www.euchems.eu/periodic-table-and-us/


Za twórcę pierwszego okresowego układu pierwiastków chemicznych uważa się powszechnie Rosjanina Dmitrija Mendelejewa. Uczony ten ułożył pierwiastki w tabele na podstawie ich masy atomowej. W roku 1869 opublikował pierwszy układ okresowy, w którym zebrane już było ponad 90 pierwiastków. Polecamy także książkę Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej „Układ okresowy. Historia i znaczenie” będącą pierwszą książką w języku polskim w całości poświęconą układowi okresowemu. http://www.oficyna.pwr.edu.pl/ksiazki/uklad-okresowy-historia-i-znaczenie/


Koniec ze wzorcem kilograma w Sevres we Francji! Począwszy od 20 maja 2019 r. kilogram będzie odniesiony do stałej Plancka (6.62607015 × 10−34 J s), zaś mol będzie definiowany jako liczba jednostek równa liczbie Avogadra. Podobnie, amper zostanie zdefiniowany w odniesieniu do ładunku elektrycznego przenoszonego przez pojedynczy proton, nazywanego "elementarnym ładunkiem elektrycznym", a Kelwin zostanie określony w odniesieniu do stałej Boltzmanna. Więcej na stronie: https://cen.acs.org/analytical-chemistry/New-definitions-kilogram-mole/96/web/2018/11 Zdjęcie:https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilogram#/media/File:CGKilogram.jpg


Polecamy stronę www.compoundchem.com . W grudniu pojawił się tam kalendarz adwentowy, a w nim Polka – Maria Skłodowska-Curie, która była pierwszą kobietą, która dostała nagrodę Nobla - choć nagroda z fizyki miała być przyznana tylko mężowi, Piotrowi Curie oraz Henriemu Becquerelowi, dopóki jej mąż nie napisał listu ze skargą. Później zdobyła Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii i nadal jest jedyną osobą, która otrzymała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach. Copyright:The copyright to the graphics and articles on the site belongs to the creator, Andy Brunning.

podatek

Prosimy - przekaż 1% swojego podatku na cele statutowe PTChem PTChem posiada status organizacji pożytku publicznego. Numer konta dla darczyńców: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290 Nr KRS: 0000102287

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do Lublina na kolejną konferencję „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”, która odbędzie się w dniach 13–17 maja 2019 roku. Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

7 listopada 2017 r. mija 150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za badania zjawiska promieniotwórczości (1903, z mężem Piotrem Curie i Henrim Becquerelem) oraz w dziedzinie chemii za odkrycie polonu i radu oraz wydzielenie metalicznego radu i zbadanie jego właściwości (1911, samodzielnie). Szczegółowy kalendarz obchodów jubileuszu dostępny wkrótce na stronie.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon