Aktualności


We are excited to announce the 1st Latin American Biocatalysis Symposium which will showcase the scientific advances realized in Latin American biocatalysis labs with international colleagues from all around the world, establishing bonds between research centers, while also creating new opportunities for young researchers ...


Zapraszamy na wykład pt: „Ocena jakości wyrobów chemii gospodarczej” który wygłosi dr Jolanta Zimoch reprezentująca Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Wykład w ramach programu: "Przyjazna Nauka” odbędzie się w dniu 28 marca 2023 o godz. 17.00 w trybie zdalnym ...


XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (XVI KSD) jest skierowane do doktorantów, młodych doktorów, przedstawicieli świata nauki reprezentujących wszystkie uczelnie wyższe, jednostki PAN z całej Polski, a także Europy. XVI KSD ma charakter interdyscyplinarny i kierowane jest do młodych adeptów nauki realizujących swoje badania w zakresie chemii, fizyki i nauk technicznych, farmacji, medycyny, biologii i nauk przyrodniczych. ...


Współczesne nano- oraz biomateriały są przedmiotem intensywnych badań fizykochemicznych oraz biomedycznych, mających na celu zwiększenie możliwości kontrolowania ich właściwości i optymalnego wykorzystania. Konferencja "NaBioMat 2023" stanowi kontynuację spotkań zorganizowanych w latach 2016 - 2019. Tegoroczna edycja będzie więc kolejnym owocnym, interdyscyplinarnym spotkaniem, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy między naukowcami pracującymi na styku chemii materiałów, biologii i biotechnologii oraz dyscyplin pokrewnych ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon