Aktualności


Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 listopada 2019 roku zmarł Prof. dr hab. Jarosław Lewkowski, wybitny chemik organik, specjalista z zakresu syntezy organicznej, doskonały nauczyciel akademicki, pracownik Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemii UŁ.....


Pod redakcją Lutza Ackermanna i Jean-Baptiste Sortais wydano najnowsze numer specjalny ChemCatChem poświęcony katalizie heterogenicznej, a w szczególności koncepcjom waloryzacji biomasy, tworzenia zaawansowanych materiałów do syntezy paliw odnawialnych, a także ekologicznej syntezy nowych wysokowartościowych chemikaliów. Bezpłatny dostęp do 31 grudnia 2019 r.


Pod redakcją Wolfganga Schuhmanna, José Pingarróna i Tomokazu Matsue, ChemElectroChem powstała specjalną kolekcja artykułów podkreślającą najnowsze osiągnięcia we wszystkich aspektach bioelektrochemii. Kolekcja ta została wydana na cześć profesora Lo Gortona z Lund University (Szwecja) z okazji jego 70. urodzin.


Nowo mianowany redaktor naczelny Wiadomości Chemicznych, prof. Piotr J. Chmielewski od początku swej działalności zawodowej związany jest z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie skończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (1980), doktoryzował się (1985) i habilitował (1997) i którego jest profesorem (od 2000 r.). Tytuł profesorski uzyskał w roku 2005....


Sprawdź najnowszą specjalną kolekcję ChemPlusChem, zawierającą artykuły z 2017 i 2018 r., które były najbardziej cytowane, najczęściej pobierane i najpopularniejsze w mediach społecznościowych. Wszystkie artykuły z tej kolekcji będą dostępne bezpłatnie do końca 2019 roku.


Odkryj specjalny numer ChemBioChem pod redakcją Hannes Mutschler, Tom Robinson, T.‐Y. Dora Tang i Seraphine Wegner. „Oddolna” biologia syntetyczna wykorzystuje zarówno biologiczne, jak i chemiczne elementy budulcowe do tworzenia systemów biomimetycznych, w tym sztucznych komórek. W tym wydaniu specjalnym eksperci przedstawiają i oceniają najnowsze postępy w tej szybko rozwijającej się i różnorodnej dziedzinie. Bezpłatny dostęp do końca 2019 roku.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon