Wyróżnienia


Wyróżnienia i medale Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

Godność Prezesa Honorowego

najwyższe wyróżnienie nadawane jednemu z byłych prezesów, który szczególnie zasłużył się Towarzystwu

Godność Członka Honorowego

nadawana chemikowi o wybitnym dorobku naukowym oraz szczególnych zasługach dla polskiej chemii i Towarzystwa

Odznaka Honorowa

przyznawana za wybitne zasługi dla Towarzystwa

Medal imienia Marii Skłodowskiej-Curie

przyznawany chemikowi pracującemu stale za granicą za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii oraz zasługi dla środowiska polskich chemików

Medal imienia Jędrzeja Śniadeckiego

przyznawany chemikowi pracującemu w Polsce za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii

Medal imienia Wiktora Kemuli

przyznawany za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej

Medal imienia Jana Zawidzkiego

przyznawany za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii fizycznej

Medal imienia Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich

przyznawany za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii nieorganicznej

Medal imienia Stanisława Kostaneckiego

przyznawany za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii organicznej

Medal i Nagroda imienia Włodzimierza Kołosa

przyznawane wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii teoretycznej lub fizyki chemicznej

Medal imienia Jana Harabaszewskiego

przyznawany za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie dydaktyki chemii lub za wybitne osiągnięcia w nauczaniu chemii

Medal imienia Ignacego Mościckiego

przyznawany za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie technologii chemicznej, stanowiące podstawę wdrożeń przemysłowych innowacyjnych produktów i procesów chemicznych

Medal Okolicznościowy

przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Chemicznego wspierającym jego działalność w kraju i za granicą

Wyróżnienie (Medal) imienia Zofii Matysikowej

przyznawane nauczycielom chemii, członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego, za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Wykład imienia Jana Czochralskiego

wyróżnienie przyznawane wybitnemu młodemu chemikowi w Polsce w formie mecenatu nad wygłoszeniem serii wykładów w wybranych oddziałach Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

 

Nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

Nagroda za wyróżniające osiągnięcia naukowe

przyznawana za wyróżniające osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

Nagroda za wyróżnioną rozprawę doktorską

przyznawana za wyróżnioną rozprawę doktorską w dziedzinie chemii

Nagroda za wyróżnioną pracę magisterską

przyznawana za wyróżnioną pracę magisterską w dziedzinie chemii

Nagroda imienia Bronisława Znatowicza

przyznawana autorowi/autorom najlepszego artykułu opublikowanego w czasopiśmie Wiadomości Chemiczne

Nagroda imienia Aleksandra Zamojskiego

przyznawana za wyróżnioną rozprawę doktorską w zakresie chemii organicznej — stereochemii

Nagroda imienia Jacka Rychlewskiego

przyznawana za wyróżniającą się pracę magisterską z chemii kwantowej lub pracę z innych obszarów nauki, w której wykorzystano metody chemii kwantowej

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon