W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego pragnę przekazać najlepsze życzenia z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego.

 

Władzom akademickim, kadrze profesorskiej i pracownikom życzę, by rok akademicki w który wkraczamy był czasem pomyślnej realizacji zamierzeń naukowych i dydaktycznych w poczuciu satysfakcji z pełnienia ważnej misji społecznej.

 

Doktorantom i studentom życzę determinacji w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu kwalifikacji niezbędnych do radzenia sobie we współczesnym świecie.

 

Życzę by nadchodzący rok akademicki był okresem twórczej refleksji nad przyszłością polskiej nauki i edukacji na poziomie wyższym.

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu Głównego

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski