Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Chemicy,

 

Wiele lat temu, dokładnie w 1978 roku, profesor A.T. Bell z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, jeden z twórców chemii plazmy, powiedział: „kiedyś przełomu w dziejach ludzkości dokonał ogień, a teraz... zrobi to plazma."

Słowa te nadal są aktualne. Ogromny potencjał niesiony przez technologie oparte na zastosowaniu plazmy daje szerokie możliwości wytwarzania nowych materiałów o unikalnych właściwościach, nieosiągalnych w inny sposób, otwiera dalekie perspektywy przed nową generacją procesów katalitycznych, uaktywnia działania na pograniczu chemii, medycyny i biologii, gwałtownie wchodzi w obszar ochrony środowiska. To tylko kilka przykładów dziedzin, w których zastosowanie plazmy jest synonimem innowacyjności.

Trudno wyobrazić sobie współczesną zaawansowaną technologię chemiczną zupełnie bez udziału techniki plazmy. Trudno też wyobrazić sobie brak aktywnie działającej Sekcji Chemii Plazmy przy Polskim Towarzystwie Chemicznym. Najwyższy czas, aby Sekcję tę reaktywować i w jej ramach rozpocząć szeroką współpracę pomiędzy polskimi ośrodkami, w których prowadzone są prace z zakresu chemii i fizykochemii plazmy. Tylko bowiem takie działanie, pozwalające chociażby na wzajemne wykorzystywanie potencjału badawczego, nie mówiąc o możliwości merytorycznych dyskusji i bardziej ścisłej współpracy, daje szansę na rozwój, uzyskiwanie wiodących wyników i zapewnienie wysokiej pozycji w nauce światowej. Ważnym, czekającym na nas zadaniem jest również uświadomienie polskim przedsiębiorcom ogromnych możliwości, jakie niesie w sobie technika plazmy i praca nad wdrażaniem do rodzimego przemysłu technologii opartych na tej technice. Wystarczy spojrzeć za naszą zachodnią granicę, aby zobaczyć, jak powszechnie stosowane są już na świecie technologie plazmowe.

Wszystkich tych, którzy zajmują się szeroko rozumianą chemią i fizykochemią plazmy, na poziomie badań podstawowych, rozwojowych czy już zaawansowanych aplikacji, jak też tych, którzy mają dopiero zamiar zgłębiać ten niezwykle ciekawy i ciągle jeszcze kryjący wiele tajemnic obszar wiedzy, bardzo proszę o zgłaszanie swojego udziału w Sekcji Chemii Plazmy do biura Towarzystwa w Warszawie za pomocą poczty elektronicznej. Proszę też rozpowszechniać w środowisku informację o reaktywacji Sekcji Chemii Plazmy, zachęcając wszystkich zainteresowanych do włączenia się w jej prace.

Z upoważnienia Prezesa PTChem

prof. dr hab. Jacek Tyczkowski