Zdobywcą „Złotego Medalu Chemii” w piątej edycji prestiżowego konkursu dla młodych naukowców został Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat otrzymał nagrodę finansową, ufundowaną przez firmę DuPont.

 

Konkurs wyłania autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią. Jego organizatorem są Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont Poland. Głównym celem konkursu jest promowanie najzdolniejszych polskich młodych naukowców. Do tegorocznej, piątej edycji "Złotego Medalu Chemii" nadesłano 51 zgłoszeń z 11 miast i 19 uczelni. Honorowy patronat nad konkursem objęli prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W pierwszym etapie konkursu 12 recenzentów naukowych zapoznało się ze wszystkimi nadesłanymi pracami i wyłoniło 15 finalistów. Drugi etap odbył się 16 listopada 2015 r. Finaliści wygłosili wówczas w IChF PAN krótkie prezentacje dotyczące swych badań i uczestniczyli w dyskusji na ich temat z udziałem jurorów i pozostałych finalistów. Jurorzy ocenili wszystkie wystąpienia i dopiero a tej podstawie wyłonili ośmioro laureatów - zdobywców trzech medali i pięciu wyróżnień.

Autorem zwycięskiej pracy pt. "Recykling wysoce aktywnych, palladowych katalizatorów reakcji Hecka, za pomocą nanocząstek magnetycznych" jest Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który oprócz statuetki otrzymał nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych. Tematem wyróżnionej pracy jest nowatorska metoda umożliwiająca efektywne prowadzenie reakcji Hecka z możliwością odzyskiwania katalizatora palladowego z mieszaniny reakcyjnej za pomocą magnetycznych nanocząstek kobaltu. Opracowana metoda może posłużyć do odzyskiwania katalizatorów użytecznych w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.

Zdobywcą Srebrnego Medalu Chemii i 5 tys. złotych jest Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę pt. "Funkcjonalizacja magnetycznych nanokapsułek węglowych za pomocą polietylenoiminy (PEI) oraz chemiczna modyfikacja polimeru". W pracy opracowano metodę syntezy szkieletu układu teranostycznego z magnetycznych nanokapsułek węglowych oraz polietylenoiminy i jej pochodnych. Elementy te wykazują obiecujące właściwości pod kątem ich zastosowania medycznego.

Brązowy Medal Chemii oraz 2,5 tys. złotych trafiły w ręce Rafała Białka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę pt. "Ogniwa fotowoltaiczne oparte na centrach reakcji Rhodobacter sphaeroides i dwutlenku tytanu". Przedmiotem pracy jest konstrukcja i charakterystyka fizykochemiczna nowych ogniw słonecznych opartych na fotosyntetycznych centrach reakcji bakterii purpurowych Rhodobacter sphaeroide.

Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania projektów badawczych w jego laboratoriach.

W konkursie przyznano również wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 1 000 złotych. Zdobyli je:

  • Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

          za pracę pt. "Synteza i charakterystyka nanocząstek o strukturze kesterytu"

  • Mateusz Czub z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

            za pracę pt. "Badania strukturalne enzymów z grupy liaz hydroksynitrylowych"

  • Anna Gruszkiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

            za pracę pt. "Szczotki polimerowe ze skoniugowanymi łańcuchami"

  • Małgorzata Janik z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

            za pracę pt. "Wielokomórkowe mikrostrukturalne układy polimerowe inspirowane budową komórek eukariotycznych"

  • Żaneta Matuszek z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego

            za pracę pt. "Analiza dojrzewania końców 5' i 3' snoRNA u Saccharomyces cerevisiae"

Małgorzata Janik otrzymała również nagrodę publiczności przyznawaną przez samych finalistów po prezentacji prac, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu konkursu.

Firma DuPont Poland, współorganizator konkursu i fundator nagród, przyznała ponadto trzy wyróżnienia w nowych kategoriach tematycznych - rolnictwo i odżywianie, biotechnologia przemysłowa oraz materiały zaawansowane. Wyróżnienia połączone z nagrodą finansową w wysokości 2 300 złotych, otrzymali:

  • Rafał Białek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Mateusz Czub z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

- Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom konkursu i wierzę, że to zwycięstwo będzie Was mobilizować do dalszej pracy. Chemia należy do tych dziedzin, w których Polacy odnoszą na świecie wiele sukcesów, więc tym bardziej należy wspierać młodych, zdolnych badaczy, którzy chcą rozwijać ten obszar nauki. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od prawie 25. lat "wspiera najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi" - mam nadzieję, że i Wy dołączycie w przyszłości do grona laureatów naszych programów, np. programu START skierowanego do wybitnych młodych uczonych - powiedział prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

- Konkurs "Złoty Medal Chemii" stanowi swoiste połączenie zainteresowań różnych działów chemii, pozwalając w sposób kompleksowy wykorzystać potencjał tej dyscypliny w różnych dziedzinach naszego życia. Takie innowacyjne, interdyscyplinarne podejście pozwala wskazać na uniwersalizm chemii jako dyscypliny niezbędnej w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Mam tu na myśli biologię, medycynę, farmację, rolnictwo, przemysł spożywczy czy budowlany i wydobywczy po sport i środowisko. To dobrze świadczy o organizatorach, którzy z pewnym wizjonerstwem podejmują się realizacji ambitnych, ciekawych i pożytecznych tematów - powiedział prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

- Konkurs "Złoty Medal Chemii" pozwala wyłuskać potencjalnych kandydatów do pracy naukowo-badawczej w naszym instytucie, w innych instytucjach PAN czy na wyższych uczelniach. To nasi potencjalni magistranci i doktoranci - powiedział prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

- Konkurs "Złoty Medal Chemii" pokazuje, że mamy w Polsce wielu młodych z ogromnym potencjałem - stwierdził Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland - Cieszę się, że firma DuPont Poland może wspierać. Jestem przekonany, że zrealizowane przez nich badania przyczynią się do rozwoju nauki i znajdą zastosowanie w biznesie - dodał.

- Jurorzy konkursu zwracali uwagę na wysoki poziom zgłaszanych w tym roku prac. Jednocześnie wartym podkreślenia jest bardzo dobre przygotowanie i umiejętności finalistów prezentacji swoich wyników. Te fakty cieszą. Życzę wszystkim uczestnikom konkursu zadowolenia i sukcesów w kontynuowaniu studiów i późniejszej pracy zawodowej - powiedział dr hab. Robert Nowakowski, koordynator konkursu.

Kolejna edycja Złotego Medalu Chemii rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin, są dostępne na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl

 

Laureaci konkursu Złoty Medal Chemii 2015

 

Wszystkim laureatom konkursu Złoty Medal Chemii

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!