Tegoroczną Nagrodę Nobla z chemii otrzymało trzech naukowców - Jean-Pierre Sauvage (Francja), Sir J. Fraser Stoddart (USA) i Bernard L. Feringa (Holandia). Szwedzki Komitet Noblowski docenił opracowanie i syntezę maszyn molekularnych - pojedynczych cząstek, które mogą wykonywać pracę.

Według Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk miniaturowe maszyny działające w skali molekularnej, nad którymi pracowali nagrodzeni Noblem z chemii naukowcy, "będą najprawdopodobniej wykorzystywane w rozwoju nowych materiałów, czujników i systemów przechowywania energii". Jak podkreślili członkowie Akademii, Sauvage dokonał pierwszego przełomu w 1983 r., kiedy połączył dwie cząsteczki w kształcie pierścienia w łańcuch. Kolejny krok wykonał Stoddart w 1991 r., nawlekając taki pierścień na molekularną oś. Feringa zaś opracował molekularny "silniczek" w 1999 r.

 

Jeden z tegorocznych Noblistów, Bernard L. Feringa został w 2013 roku podczas 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem w Siedlcach wyróżniony Medalem im. Marii Skłodowskiej-Curie. Medal ten przyznaje się chemikowi pracującemu za granicą za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii.

 

 

 

 

 

Wielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków PTChem w dniu 19 września 2016 roku (poniedziałek) o godz. 17.30 - pierwszy termin lub 17.45 - drugi termin. Posiedzenie odbędzie się w budynku Wydziału Chemii (sala 2.64, Aula) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89b.

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 2 protokolantów (prof. J. Błażejowski)
 2. Zaakceptowanie porządku obrad (Przewodniczący WZ)
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem w roku 2015 (prof. J. Błażejowski)
 4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem (prof. S. Witkowski)
 5. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem za rok 2015 (mgr M. E. Rosen)
 6. Sprawozdanie z działalności PTChem: Orbitala i Wiadomości Chemicznych za rok 2015 (prof. I. Madura, prof. Z. Latajka)
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Olimpiady Chemicznej za rok 2015 (prof. M. Orlik)
 8. Plany działalności PTChem na lata 2016 i 2017 (prof. I. Madura, prof. J. Błażejowski)
 9. Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. A. Dołęga)
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia (Przewodniczący WZ, prof. J. Błażejowski)Z wyrazami szacunku,

Prof. Anna Dołęga

sekretarz ZG PTChem

Dokumenty do pobrania

Walne Zgromadzenie - porządek obrad

 

 

W dniu 13 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które miało miejsce w Pałacu Staszica w Warszawie. Podczas uroczystego spotkania dr Bernard Wroński przekazał jako dar do zbiorów Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem dwutomowe dzieło znanego Profesora Friedlieba Ferdinanda Runge’go zatytułowane „Grundriβ der Chemie”. Tom I dzieła ukazał się w 1847 roku, tom II wydany został w 1848 roku.

Friedlieb Ferdinand Runge to niemiecki chemik analityk z XIX wieku. Jego dorobek obejmuje prace z zakresu chemii puryn, wyizolowanie kilku znaczących substancji z surowców roślinnych: kofeiny, chininy, atropiny, a ze smoły węglowej – choliny, pirolu, fenolu oraz aniliny. Nie był jednak zainteresowany dalszymi badaniami nad właściwościami otrzymanych związków. Rozwinął także metodę uzyskiwania cukru z buraków cukrowych. Runge został uznany za jednego z pionierów techniki chromatografii bibułowej, o której napisał książkę przekazaną Muzeum.

Unikatowe egzemplarze pionierskiego opracowania z zakresu podstaw chemii znacząco wzbogacą zbiory Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem. W podziękowaniu za przekazany dar prezes PTChem, prof. Jerzy Błażejowski uhonorował dr. Bernarda Wrońskiego medalem okolicznościowym PTChem.

 

Ważnym punktem posiedzenia Zarządu Głównego PTChem było wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym na plakat i logo obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Polski, których patronką jest Maria Skłodowska-Curie. Nagrody i dyplomy wręczyli prezes PTChem, prof. Jerzy Błażejowski oraz Małgorzata Ewa Rosen, kustosz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem.

 

 

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym dostępna tutaj

Prace konkursowe znajdują się aktualnie na wystawie w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem i będą do obejrzenia do końca września 2016 roku.


Wszystkim laureatom i wyróżnionym w konkursie

"150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie"

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

W dniach 12-14 kwietnia 2016 odbywały się w Warszawie 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 5. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Oba wydarzenia z sukcesem łączyły świat nauki i przemysłu. Opinię taką wyrażali zarówno przedstawiciele branży z instytutów naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, wszelkiego typu laboratoriów oraz firm świadczących usługi na rzecz sektora. Imprezę objęli honorowym patronatem: Stanisław Piotrowicz - Przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości, prof. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Rolnictwa.

Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowszych metodach i technikach badawczych. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzona na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów z branży.

W tym roku ofertę zaprezentowało 140 wystawców z 14 krajów, tj. Chin, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Obejmowała ona meble, sprzęt, instrumenty i artykuły analityczne i laboratoryjne, materiały zużywalne, odczynniki chemiczne i materiały odniesienia. Nie zabrakło także rozwiązań informatycznych, oprogramowania czy technologii niezbędnych do prac badawczo-rozwojowych. Polskie Towarzystwo Chemiczne wraz z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem po raz kolejny włączyło się w organizację targów jako doradca merytoryczny tworząc własne stoisko.

 

W dniu 11 kwietnia 2016 roku o godz. 14.00 w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem odbyła się promocja książki prof. Zygfryda Witkiewicza i dr Ewy Śliwki pt. ”Chromatografia i techniki elektromigracyjne. Słownik pięciojęzyczny”.

Zaproszonych gości powitał Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Jerzy Błażejowski, natomiast całe spotkanie poprowadził Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk prof. Bogusław Buszewski. Międzynarodową promocję książki swoją obecnością  zaszczycili: Dziekan Wydziału Chemicznego PW prof. Zbigniew Brzózka, Radca Ambasady Ukrainy Mykola Yarmoliuk, dr Bernard Wroński, prof. Halyna Marszałok, dr Olga Marszałok oraz członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTChem.

Książka została wydana przez Wydawnictwo WNT i Polskie Towarzystwo Chemiczne przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słownik ten jest jedyną tego typu publikacją na świecie, zawierającą tłumaczenia terminów angielskich i ich objaśnień na cztery języki: polski, niemiecki, ukraiński i rosyjski.

 

   

   


 W dniach 12-14 kwietnia odbędą się 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 5. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Podczas tych wydarzeń profesjonaliści, pracownicy badawczy oraz kadra naukowa mogą poznać nowe produkty i rozwiązania stosowane w różnego rodzaju laboratoriach. Bogaty program merytoryczny gwarantuje z kolei możliwość wzięcia udziału w konferencjach i seminariach odnoszących się do aktualnych dla branży zagadnień. 

 

Targi EuroLab i CrimeLab to miejsce prezentacji oferty przez polskich i zagranicznych wystawców. Wśród najnowszych rozwiązań i technologii dla laboratoriów znajdą się m.in. sprzęty, oprzyrządowanie, umeblowanie czy oprogramowanie. Do sektorów tematycznych Targów EuroLab, tj. analityki chemicznej, biotechnologii i Life Science, metrologii i badań jakości, diagnostyki laboratoryjnej, nanotechnologii i techniki kryminalistycznej, dołączyło w tym roku materiałoznawstwo. Targi są doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, znalezienia partnerów biznesowych, ale też wymiany doświadczeń i zapoznania się z opiniami ekspertów i wybitnych naukowców.

 

Patronaty

Patronat Honorowy nad Targami EuroLab i CrimeLab objęli: Stanisław Piotrowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości; Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Rozwoju.

 

Informacje praktyczne

Targi EuroLab oraz Targi CrimeLab odbędą się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp jest bezpłatny po dokonaniu obowiązkowej rejestracji na miejscu lub online.

 

Więcej informacji, formularze rejestracyjne online oraz szczegółowy program znajdują się na stronie www.targieurolab.pl.

 

Dwaj członkowie PTChem, przewodniczący Oddziału Częstochowskiego prof. Józef Drabowicz oraz 1-szy Wiceprezes PTChem, prof. Piotr Bałczewski zostali w związku z postanowieniem Prezydenta RP odznaczeni w dniu 11.12.2015r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi, podczas uroczystego  posiedzenia senatu AJD w Częstochowie, w ramach obchodów święta uczelni oraz 600-lecia jubileuszu urodzin patrona  uczelni.

Zdobywcą „Złotego Medalu Chemii” w piątej edycji prestiżowego konkursu dla młodych naukowców został Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat otrzymał nagrodę finansową, ufundowaną przez firmę DuPont.

 

Konkurs wyłania autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią. Jego organizatorem są Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont Poland. Głównym celem konkursu jest promowanie najzdolniejszych polskich młodych naukowców. Do tegorocznej, piątej edycji "Złotego Medalu Chemii" nadesłano 51 zgłoszeń z 11 miast i 19 uczelni. Honorowy patronat nad konkursem objęli prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W pierwszym etapie konkursu 12 recenzentów naukowych zapoznało się ze wszystkimi nadesłanymi pracami i wyłoniło 15 finalistów. Drugi etap odbył się 16 listopada 2015 r. Finaliści wygłosili wówczas w IChF PAN krótkie prezentacje dotyczące swych badań i uczestniczyli w dyskusji na ich temat z udziałem jurorów i pozostałych finalistów. Jurorzy ocenili wszystkie wystąpienia i dopiero a tej podstawie wyłonili ośmioro laureatów - zdobywców trzech medali i pięciu wyróżnień.

Autorem zwycięskiej pracy pt. "Recykling wysoce aktywnych, palladowych katalizatorów reakcji Hecka, za pomocą nanocząstek magnetycznych" jest Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który oprócz statuetki otrzymał nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych. Tematem wyróżnionej pracy jest nowatorska metoda umożliwiająca efektywne prowadzenie reakcji Hecka z możliwością odzyskiwania katalizatora palladowego z mieszaniny reakcyjnej za pomocą magnetycznych nanocząstek kobaltu. Opracowana metoda może posłużyć do odzyskiwania katalizatorów użytecznych w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.

Zdobywcą Srebrnego Medalu Chemii i 5 tys. złotych jest Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę pt. "Funkcjonalizacja magnetycznych nanokapsułek węglowych za pomocą polietylenoiminy (PEI) oraz chemiczna modyfikacja polimeru". W pracy opracowano metodę syntezy szkieletu układu teranostycznego z magnetycznych nanokapsułek węglowych oraz polietylenoiminy i jej pochodnych. Elementy te wykazują obiecujące właściwości pod kątem ich zastosowania medycznego.

Brązowy Medal Chemii oraz 2,5 tys. złotych trafiły w ręce Rafała Białka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę pt. "Ogniwa fotowoltaiczne oparte na centrach reakcji Rhodobacter sphaeroides i dwutlenku tytanu". Przedmiotem pracy jest konstrukcja i charakterystyka fizykochemiczna nowych ogniw słonecznych opartych na fotosyntetycznych centrach reakcji bakterii purpurowych Rhodobacter sphaeroide.

Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania projektów badawczych w jego laboratoriach.

W konkursie przyznano również wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 1 000 złotych. Zdobyli je:

 • Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

          za pracę pt. "Synteza i charakterystyka nanocząstek o strukturze kesterytu"

 • Mateusz Czub z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

            za pracę pt. "Badania strukturalne enzymów z grupy liaz hydroksynitrylowych"

 • Anna Gruszkiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

            za pracę pt. "Szczotki polimerowe ze skoniugowanymi łańcuchami"

 • Małgorzata Janik z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

            za pracę pt. "Wielokomórkowe mikrostrukturalne układy polimerowe inspirowane budową komórek eukariotycznych"

 • Żaneta Matuszek z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego

            za pracę pt. "Analiza dojrzewania końców 5' i 3' snoRNA u Saccharomyces cerevisiae"

Małgorzata Janik otrzymała również nagrodę publiczności przyznawaną przez samych finalistów po prezentacji prac, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu konkursu.

Firma DuPont Poland, współorganizator konkursu i fundator nagród, przyznała ponadto trzy wyróżnienia w nowych kategoriach tematycznych - rolnictwo i odżywianie, biotechnologia przemysłowa oraz materiały zaawansowane. Wyróżnienia połączone z nagrodą finansową w wysokości 2 300 złotych, otrzymali:

 • Rafał Białek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mateusz Czub z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

- Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom konkursu i wierzę, że to zwycięstwo będzie Was mobilizować do dalszej pracy. Chemia należy do tych dziedzin, w których Polacy odnoszą na świecie wiele sukcesów, więc tym bardziej należy wspierać młodych, zdolnych badaczy, którzy chcą rozwijać ten obszar nauki. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od prawie 25. lat "wspiera najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi" - mam nadzieję, że i Wy dołączycie w przyszłości do grona laureatów naszych programów, np. programu START skierowanego do wybitnych młodych uczonych - powiedział prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

- Konkurs "Złoty Medal Chemii" stanowi swoiste połączenie zainteresowań różnych działów chemii, pozwalając w sposób kompleksowy wykorzystać potencjał tej dyscypliny w różnych dziedzinach naszego życia. Takie innowacyjne, interdyscyplinarne podejście pozwala wskazać na uniwersalizm chemii jako dyscypliny niezbędnej w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Mam tu na myśli biologię, medycynę, farmację, rolnictwo, przemysł spożywczy czy budowlany i wydobywczy po sport i środowisko. To dobrze świadczy o organizatorach, którzy z pewnym wizjonerstwem podejmują się realizacji ambitnych, ciekawych i pożytecznych tematów - powiedział prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

- Konkurs "Złoty Medal Chemii" pozwala wyłuskać potencjalnych kandydatów do pracy naukowo-badawczej w naszym instytucie, w innych instytucjach PAN czy na wyższych uczelniach. To nasi potencjalni magistranci i doktoranci - powiedział prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

- Konkurs "Złoty Medal Chemii" pokazuje, że mamy w Polsce wielu młodych z ogromnym potencjałem - stwierdził Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland - Cieszę się, że firma DuPont Poland może wspierać. Jestem przekonany, że zrealizowane przez nich badania przyczynią się do rozwoju nauki i znajdą zastosowanie w biznesie - dodał.

- Jurorzy konkursu zwracali uwagę na wysoki poziom zgłaszanych w tym roku prac. Jednocześnie wartym podkreślenia jest bardzo dobre przygotowanie i umiejętności finalistów prezentacji swoich wyników. Te fakty cieszą. Życzę wszystkim uczestnikom konkursu zadowolenia i sukcesów w kontynuowaniu studiów i późniejszej pracy zawodowej - powiedział dr hab. Robert Nowakowski, koordynator konkursu.

Kolejna edycja Złotego Medalu Chemii rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin, są dostępne na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl

 

Laureaci konkursu Złoty Medal Chemii 2015

 

Wszystkim laureatom konkursu Złoty Medal Chemii

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

Senaty dwóch uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły uchwały o nadaniu doktoratów honoris causa prof. dr hab. inż. Jackowi Namieśnikowi.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (rocznik 1949) jest specjalistą z zakresu chemii analitycznej i środowiskowej. W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i od razu rozpoczął pracę naukową na PG. W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Siedem lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego, a tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w roku 1996. W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Chemicznego, a w latach 1996-2002 i ponownie 2005-2012 dziekana tego wydziału. Od 1995 roku kieruje Katedrą Chemii Analitycznej. Prof. Jacek Namieśnik należy do polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Jest m.in. przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członkiem Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Należy także do Romanian Society of Analytical Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC oraz do zarządu International Society of Environmental Analytical Chemistry – ISEAC. 

 Tytuł i godność doktora honoris causa jest najwyższym honorowym wyróżnieniem akademickim za szczególne zasługi dla uczelni lub w uznaniu wybitnych osiągnięć w nauce, technice, edukacji i działalności społecznej. W przypadku prof. Jacka Namieśnika te wysokie wyróżnienia akademickie są wyrazem uznania dla dotychczasowych dokonań  w zakresie analityki i monitoringu zanieczyszczeń środowiska oraz dla zasług na polu rozwoju technik i przyrządów analitycznych. To także piękne podziękowanie za współpracę ze środowiskiem naukowym obu uczelni.

 Uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poświęcone nadaniu tego tytułu prof. Jackowi Namieśnikowi odbędzie się 25 listopada 2015 r. Podczas uroczystości prof. Jacek Namieśnik wygłosi okolicznościowy wykład pt. “Moja przygoda z chemią analityczną”. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa w Wojskowej Akademii Medycznej odbędzie się natomiast 2 grudnia 2015 r. 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy !!!

 

 

W trakcie inauguracji roku akademickiego na UMK w Toruniu wręczono wysokie odznaczenie państwowe przyznane przez prezydenta RP. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii - prezes PTChem. Wniosek o przyznanie odznaczenia został złożony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Lenę Kolarską - Bobińską oraz Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

 

Serdecznie gratulujemy !!!

Podsekretarz stanu MNiSW, prof. dr hab. Wodzisław Duch wręczający odznaczenie Prezesowi PTChem, prof. dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu

                                                               

W dniu 23 września 2015r. w Gdańsku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Chemicznym reprezentowanym przez jego Prezesa - prof. Bogusława Buszewskiego a Towarzystwem Chemicznym Republiki Mołdawii (TChRM), którego przedstawicielem był Prezes Mołdawskiej Akademii Nauk - prof. Gheorghe Duca. Umowa dotyczy wszelkich wzajemnych działań w celu promocji międzynarodowej współpracy naukowej poprzez realizację programów, wspólnych projektów oraz badań fundamentalnych i stosowanych w zakresie nauk chemicznych.

 

 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków PTChem w dniu 21 września 2015 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 - pierwszy termin lub 16.15 - drugi termin w budynku Wydziału Nauk Społecznych (Aula S 204/205) Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku.

Porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych (prof. B. Buszewski)
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 2 Protokolantów (prof. B Buszewski)
 3. Zaakceptowanie porządku obrad (Przewodniczący WZ)
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem w kadencji 2013 - 2015 (prof. B. Buszewski)
 5. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem (prof. W. Ciesielski)
 6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego

      7. Blok wyborczy: (przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącej Komisji Wyborczej prof. Barbarze Becker)

 • wystąpienie Przewodniczącej KW
 • prezentacja programu kandydata na Prezesa PTChem
 • rekomendacja Prezesa i ZG (prof. B. Buszewski)
 • pytania i odpowiedzi kandydata
 • wybory Prezesa PTChem

      8. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem - rok 2014 (mgr M. E. Rosen)

      9. Blok wyborczy - cd.

 • ogłoszenie wyników wyboru Prezesa
 • zgłoszenie kandydatów do Prezydium ZG PTChem
 • wybory członków Prezydium ZG PTChem

     10. Sprawozdanie z działalności wydawnictw PTChem: Orbital i Wiadomości Chemiczne - rok 2014 (dr hab. I. Madura, prof. Z. Latajka)

     11. Blok wyborczy - cd.

 • ogłoszenie wyników wyboru Członków Prezydium ZG PTChem
 • zgłoszenie kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR)
 • wybory członków GKR

      12. Sprawozdanie Głównego Komitetu Olimpiady Chemicznej - rok 2014 (prof. M. Orlik)

      13. Blok wyborczy - cd.

 • ogłoszenie wyników wyboru Członków Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem
 • zgłoszenie kandydatów do składu Sądu Koleżeńskiego (SK)
 • wybory członków SK

      14. Podanie wyników wyborów przez Przewodniczącego KW oraz ich zatwierdzenie w formie uchwały Walnego Zgromadzenia i zamknięcie bloku wyborczego (prof. B. Becker)

      15. Zatwierdzenie zmian w Statucie PTChem - podjęcie uchwały (prof. B. Buszewski)

      16. Podjęcie uchwał zgłoszonych wcześniej (prof. B. Buszewski)

 • zatwierdzenie prof. Zbigniewa Galusa jako Prezesa Honorowego PTChem
 • wysokość składki dla członków zagranicznych

       17. Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. B. Buszewski)

       18. Wolne wnioski (Prof. B. Buszewski)

       19. Zamknięcie posiedzenia (Przewodniczący WZ, prof. B. Buszewski)

 

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Hylińska

Dyrektor Biura PTChem

Dokumenty do pobrania

Walne Zgromadzenie - porządek obrad

Projekt Uchwały - Zmiana Statutu PTChem

Projekt Uchwały - Prezes Honorowy PTChem

Projekt Uchwały - Wysokość składki

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego 21 września w Gdańsku wybrano nowe władze na kadencję 2016-2018.

Prezesem-Elektem został Pan prof. dr hab. Jerzy Błażejowski z Uniwersytetu Gdańskiego.


 

 Nowe Prezydium ZG PTChem będzie działało w składzie:

 • prof. dr hab. Piotr Bałczewski,  CBMiM PAN Łódź
 • prof. dr hab. Izabela Nowak, UAM Poznań
 • prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, UMCS Lublin
 • dr hab. Jacek Lipok, prof. UO Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Rafał Latajka, prof. PWr Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Andrzej Dworak,  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • dr hab. inż. Izabela Madura,  Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Anna Dołęga, Politechnika Gdańska

 

Wszystkim wybranym gratulujemy sukcesu i życzymy owocnej pracy na rzecz PTChem.

W dniach 30 sierpień - 4 wrzesień 2015 roku w Rzeszowie odbędzie się VIII Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały". Miejscem obrad będzie Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne w Rzeszowie. Spotkanie zostanie zorganizowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod linkiem http://techem8.portal.prz.edu.pl/