O nas


 

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:

prof. dr hab. Piotr J. Chmielewski
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
piotr.chmielewski@chem.uni.wroc.pl

 

P. O. SEKRETARZA REDAKCJI:

dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
czasopisma@ptchem.pl
Tel: 661 698 947

 

KOLPORTAŻ:

mgr Marta Pawlak

kolportaz@ptchem.pl

Tel: 664 656 307

 

OBSŁUGA ARTYKUŁÓW:

dr Joanna Drzeżdżon

wiadomosci.chemiczne@ptchem.pl

 

SPRAWY FINANSOWE REDAKCJI:
Biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
biuro@ptchem.pl
Tel: 22 831 13 04

ad

RADA REDAKCYJNA

PRZEWODNICZĄCY:

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Wydział Chemii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Paneth

Wydział Chemiczny

Politechnika Łódzka

 

Prof. dr hab. Irena Baranowska 

Wydział Chemiczny

Politechnika Śląska

44-100 Gliwice

 

Prof. dr hab. Andrzej Barański

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Politechnika Krakowska

 

Prof. Tadeusz Gorecki 

Department of Chemistry 

University of Waterloo

Waterloo, Canada

 

Prof. dr hab. Anatol Kojło

Wydział Biologiczno-Chemiczny

Uniwersytet w Białymstoku

 

Prof. dr hab. T. Marek Krygowski

Wydział Chemii

Uniwersytet Warszawski

 

Prof. Mietek Jaroniec

Departament of Chemistry and Biochemistry

Kent State University, USA

 

Prof. dr hab. inż. K. Michał Pietrusiewicz

Wydział Chemii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Prof. dr hab. inż. Dariusz Pogocki

Wydział Biologiczno-Rolniczy

Uniwersytet Rzeszowski

Instytut Chemii I Techniki Jądrowej

03-195 Warszawa

 

Prof. dr hab. Marek Potrzebowski

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych 

Polskiej Akademii Nauk, 

Łódź

 

Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

Wydział Chemii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Prof. dr hab. Andrzej Sokalski

Wydział Chemiczny

Politechnika Wrocławska

 

Prof. dr hab. Artur P. Terzyk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Prof. Jerzy Leszczyński

Interdisciplinary Center for Nanotoxicity.

Department of Chemistry and Biochemistry

Jackson State University

Jackson, MS, USA

 

Prof. Krzysztof Matyjaszewski

Department of Chemistry

Carnegie Mellon University

Pittsburgh, PA 15213, USA

 

Prof. Janusz Pawliszyn

Department of Chemistry

University of Waterloo

Canada 

 

Prof. Sławomir Rubinsztajn

Centrum Badań  Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

 

KOMITET REDAKCYJNY

Prof. dr hab. Marcin Drąg

Wydział Chemiczny 

Politechnika Wrocławska

 

Prof. dr hab. Adam Jezierski 

Wydział Chemii 

Uniwersytet Wrocławski

 

Prof. dr hab. Leszek Kępiński 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego

Polska Akademia Nauk 

Wrocław

 

Prof. dr hab. Ludwik Komorowski 

Wydział Chemiczny 

Politechnika Wrocławska

 

Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego

Polska Akademia Nauk 

Wrocław

 

Prof. dr hab. Sławomir Szafert 

Wydział Chemii 

Uniwersytet Wrocławski

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk 

Wydział Chemiczny 

Politechnika Wrocławska

 

Prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk 

Wydział Chemiczny

Politechnika Wrocławska

 

WYDAWCA

Polskie Towarzystwo Chemiczne

ul Freta 16

00-227 Warszawa

a Redakcyjna

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon