Międzynarodowa konferencja naukowa, pn. „International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS’2023”


Międzynarodowa konferencja naukowa, pn. „International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS’2023” ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje zagadnienia z pogranicza chemii, biologii, fizyki, inżynierii materiałowej i mikroelektroniki. Elementem spinającym wszystkie te dziedziny jest końcowy „produkt” podejmowanych prac badawczych, tj. czujniki chemiczne i biochemiczne oraz procedury selektywnych oznaczeń wybranych analitów. Chemo- i bioczujniki to stosunkowo proste i tanie narzędzia analityczne i bioanalityczne stosowane w analizie laboratoryjnej, analizie jakości żywności, materiałów i towarów, toksykologii środowiska, diagnostyce klinicznej i innych. Zastosowanie tych narzędzi obniża koszt i czasochłonność oznaczeń zapewniając lepsze i bardziej przyjazne dla środowiska warunki ich wykonania, docelowo poprawiając efektywność analiz laboratoryjnych i badań diagnostycznych. Chemo- i bioczujniki nowej generacji muszą charakteryzować się wysoką czułością i selektywnością. Te dwa kluczowe parametry analityczne można kontrolować odpowiednio modyfikując powierzchnię wybranych przetworników sygnału analitycznego. W tej perspektywie szczególnie ważne jest poszukiwanie i przedyskutowanie nowych rozwiązań naukowo-technicznych w zakresie chemii powierzchni, w tym zjawisk zachodzących na granicach faz ciało stałe/gaz i ciało stałe/roztwór. Stąd też głównym celem organizowanej Konferencji SMCBS’2023 jest wymiana doświadczeń i myśli naukowej w następujących obszarach:

·               reakcje chemiczne przebiegające na granicy faz ciało stałe-ciecz i ciało stałe-gaz

·               samoorganizujące się monowarstwy (ang. self-assembled monolayers, SAMs)

·               warstwy Langmuira i Langmuira-Blodgett (LB)

·               przygotowanie i właściwości selektywnych błon (membran)

·               elektrody modyfikowane chemicznie

·               elektrody modyfikowane polimerami

·               elektrody modyfikowane enzymami

·               nowoczesne techniki i przyrządy do badań powierzchni

·               przetwarzanie sygnału, techniki detekcji, miniaturyzacja układów pomiarowych

·               nanotechnologia

Konferencja SMCBS’2023 to znakomita okazja do nawiązania i podtrzymania współpracy między naukowcami z kraju i z zagranicy, realizującymi badania ww. tematyce. Ponadto młodzi pracownicy nauki będą mieli wyjątkowe okazje wysłuchania wykładów wybitnych przedstawicieli świata nauki w wymienionych dziedzinach.

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu, między innymi, z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka II, organizatorzy konferencji mogą zaoferować atrakcyjną opłatę konferencyjną, pokrywającą: czterodniowe zakwaterowanie w hotelu, pełne wyżywienie, wstęp na wydarzenia naukowe i towarzyskie, materiały warsztatowe oraz transport autobusowy pomiędzy centrum Warszawy a miejscem wydarzenia.

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon