Aktualności


Nie żyje Profesor Jacek Namieśnik – wybitny chemik, rektor Politechniki Gdańskiej. Prof. Jacek Namieśnik był wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, jednym z najaktywniejszych naukowców na wszystkich polach działalności: naukowej, dydaktycznej i kształcenia kadry oraz organizacyjnej. Jest współautorem ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR, a jego prace były cytowane ponad 12 000 razy. Wypromował 66 doktorów. Był cenionym i znakomitym wykładowcą, a także pomysłodawcą i organizatorem kierunków studiów: Environmental Protection and Management oraz Technologie Ochrony Środowiska.


W dniach 8-9 marca 2019 r. miało miejsce spotkanie Sekcji Chemii i Ochrony Środowiska (Division of Chemistry and the Environment) EuChemS w siedzibie PTChem w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło 11 członków komitetu sterującego.


EuChemS popiera opcję Open Access (OA) dla publikacji naukowych. Inicjatywa pod nazwą „Plan S”’ została ogłoszona we wrześniu 2018. Akcja jest wspierana przez cOAlition S (https://www.coalition-s.org/ ) – międzynarodowe konsorcjum grantodawców europejskich (w tym także NCN).


Uruchomiona została strona 62. Zjazdu Naukowego PTChem. Zapraszamy! https://zjazdptchem2019.ch.pw.edu.pl/


19.02.1859 urodził się szwedzki fizyk i chemik Svante Arrhenius. 23.02.1884 urodził się w Warszawie Kazimierz Funk, światowej sławy biochemik, autor określenia „witamina”. 25.02.1999 zmarł amerykański chemik Glenn Seaborg, odkrywca wielu pierwiastków: plutonu, ameryku, kiuru, berkelu i kalifornu.


W dniu 31 stycznia 2019 roku, w okresie celebracji święta św. Tomasza z Akwinu, odbyło się uroczyste wręczenie doktoratu honorowego prof. Marii Ziółek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość miała miejsce w Madrycie, w murach UNED, w uznaniu wkładu prof. Ziółek w światowe osiągnięcia badawcze i rozwój młodych naukowców tego uniwersytetu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a w życiu osobistym zdrowia i wszelkiej pomyślności!


Dzisiaj świętujemy 225. urodziny chemika analityka Friedlieba Ferdinanda Rungego (był także wykładowcą we Wrocławiu), znanego z wyizolowania kofeiny. Warto nadmienić, ze w 2016 roku dr Bernard Wroński przekazał PTChem dwutomowe dzieło Profesora Rungego zatytułowane „Grundriβ der Chemie”, które obecnie znajduje się w Muzeum Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie (tom I dzieła ukazał się w 1847 roku, zaś tom II wydany został w 1848 roku).

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon