Aktualności


Koleżanki i Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego i nasi sympatycy, Z inicjatywy Zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem i Prezydium PTChem została podjęta decyzja o wydawaniu czasopisma w formie elektronicznej o nazwie Wirtualny Orbital. Chcielibyśmy, aby ten nowy biuletyn stanowił kontynuację cenionego i powszechnie czytanego biuletynu PTChem Orbital (którego wydawania zaprzestano w roku 2016 z powodów finansowych) ...


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 czerwca 2023 roku zmarł pan prof. dr hab. inż. Roman Mierzecki. Pan Profesor urodził się 24 grudnia 1921 roku we Lwowie ...


Serdecznie zapraszamy na kolejne XVI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, które odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2023 roku w Lublinie. Konferencja organizowana jest przez Instytut Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Łukasiewicz-Instytut Nowych Syntez Chemicznych ...


Serdecznie zapraszamy na Dzień Kół Naukowych, który jest wydarzeniem promującym działalność kół naukowych i organizacji studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ich liczba sięga prawie 200 ....

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon